Zakup bazy mailingowej firm

Baza adresowa firm

Zakup bazy mailingowej firm​

Zakup bazy mailingowej z adresami e-mail firm może okazać się ryzykowny zwłaszcza jeżeli nie wykorzysta się mechanizmów do usuwania adresów odbiorców którzy nie życzą sobie otrzymywania żadnych zapytań oraz ofert. To, że adres e-mail firmy znalazł się w bazie danych zbudowanej w oparciu o adresy ze stron internetowych, nie oznacza, że do firmy można wysyłać ofertę. W związku z tym czy zakup bazy mailingowej firm to dobry pomysł?

Wszystko zależy od jakości bazy oraz tego w jaki sposób zostały zebrane adresy e-mail. Kupując bazę mailingową ryzykuje się trafieniem na listy spamerów oraz obniżeniem reputacji nadawcy wiadomości. Można także narazić się na konsekwencje prawne gdyż nie każdy życzy sobie aby przetwarzać jego adres e-mail.

Najpierw zapytanie a dopiero potem informacja handlowa

Zgodnie z obowiązującym prawem musimy mieć zgodę odbiorcy na przesłanie do niego oferty. Nie ma znaczenia czy adres e-mail należy do osoby fizycznej (np. kowalski@example.com) czy jest ogólnym adresem firmy np. biuro@example.com, w obu przypadkach potrzebujemy zgody na wysłanie informacji handlowej. Informacja handlowa to każda informacja pośrednio lub bezpośrednio związane z promocją firmy lub osoby.

Zmniejsz ryzyko zgłoszeń antyspamowych

Chroń swój serwer i domenę przed trafieniem na czarne listy
BEZ ABONAMENTU

Pamiętać należy także, że mimo iż czyjś adres znajduje się w publicznej bazie adresów to nie oznacza, że właściciel adresu chciał w tej bazie się znaleźć. Dużą część baz budowana jest w oparciu o publiczne rejestry firm oraz mechanizmy do automatycznego zbierania adresów. Dlatego wysyłając mailing do zakupionej bazy firm, może się okazać, że nie wszyscy będą zachwyceni otrzymaniem kolejnej wiadomości z zapytaniem lub ofertą.

Polecany temat: Jak wykluczyć adresy z wysyłki na podstawie pliku z adresami?

Zakup bazy mailingowej to pójście na łatwiznę?

Najlepiej budować własne bazy adresowe poprzez uruchomienie na stronie formularza subskrypcji do zbierania adresów lub stron sprzedażowych (ang. Squeeze pages). Jednak jest to długi proces. Dlatego niektórzy decydują się iść na skróty i kupują gotową bazę.

Zminimalizuj ryzyko zgłoszeń antyspamowych

Firmy sprzedające bazy adresowe twierdzą, że oferują tylko zweryfikowane adresy e-mail firm pochodzące z wiarygodnych źródeł ale zawsze po zakupie bazy lub po zebraniu adresów ze stron internetowych należy bazę przeczyścić poprzez funkcję Brak zgód na mailing aby zmniejszyć ryzyko trafienia na listę nadawców spamu. Warto także sprawdzić aktualność adresów e-mail a po pierwszej wysyłce zapytań nie zapomnieć usunąć nieprawidłowe adresy e-mail.

Film jak przygotować bazę do spersonalizowanych mailingów

Czyszczenie zakupionej bazy mailingowej firm​

System e-mailingowy AnoMail oferuje nowoczesne mechanizmy do usuwania ryzykownych adresów e-mail czyli takich przez które Państwa serwer mailingowy lub domena może trafić na listy spamerów. Wraz z naszymi partnerami technologicznymi budujemy bazy osób, instytucji oraz firm do których nie powinno się wysyłać żadnych zapytań oraz ofert. Funkcja „Brak zgód na mailing” dostępna jest w głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem przedstawionym na poniższym rysunku.

Co nam daje funkcja Brak zgód na mailing?

Pozwala zminimalizować zgłoszenia antyspamowe oraz uchronić Państwa serwer pocztowy przed trafieniem na czarne listy spamerów. Czyszcząc bazy adresowe zwłaszcza gdy adresy e-mail pochodzą z zakupionej bazy lub gdy zostały zebrane ze stron internetowych, trzeba pamiętać że nie wszyscy życzą sobie aby do nich cokolwiek wysyłać. To, że kogoś adres znajduje się na jego oficjalnej stronie internetowej nie oznacza, że można do niego wysyłać zapytania lub oferty.

Funkcje dostępne pod przyciskiem Brak zgód na mailing:

Zmniejsz ryzyko trafienia na listy spamerów

Niektórzy adresaci zwłaszcza Ci z wiedzą informatyczną, zgłaszają wszelkie zapytania lub oferty wysyłane do nich jako spam. W konsekwencji Państwa serwer wysyłkowy lub domena trafia na listę spamerów i poczta nie dociera do odbiorców. W związku z tym jeżeli nie macie Państwo zgód odbiorców na wysyłanie do nich informacji handlowych warto skorzystać z funkcji Brak zgód na mailing. Komputer pokaże Państwu do kogo nie wysyłać poczty bo nie życzy sobie takowej otrzymywać.

Pokrewne artykuły:

RODO i kwestie danych osobowych w adresach firm

Używając funkcji Sprawdź listę pod kątem danych osobowych można wydzielić z bazy adresowej firm, adresy e-mail o charakterze danych osobowych, które podlegają szczególnej ochronie. W przypadku adresów imiennych np. jan.kowalski@anomail.pl musicie Państwo dopełnić obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o ochronie danych osobowych. W pierwszej kolejności należy poinformować odbiorcę, że przetwarzacie jego dane osobowe.

Wydziel z bazy adresy o charakterze danych osobowych

Pomaga w tym nasz Klasyfikator adresów e-mail który pozwala przeczyścić bazę adresową z adresów e-mail o charakterze danych osobowych lub wydzielić je do osobnego pliku. Dzięki tej funkcji czyszcząc bazę adresową tworzy się np. dwie grupy wysyłkowe np. ogólne adresy firm oraz dane osobowe. Do pierwszej grupy wysyła się zapytanie o możliwość przesłania oferty. W przypadku drugiej grupy dopełnia się obowiązku informacyjnego lub stosuje tzw. cold mailing sprawiający wrażenie, że znamy adresata.

Nie ryzykuj trafienia na listy spamerów

kroki po zakupie nowej bazy mailingowej firm

Usuń domeny i Adresy zastrzeżone

W tym celu kliknij przycisk Porządkuj i wybierz funkcję Usuń adresy zastrzeżone

Usuń adresy z niedostarczonej korespondencji

Naciśnij przycisk Sprawdź listę i wybierz funkcję Na podstawie zwrotów własnych

Usuń nieprawidłowe i nieaktualne adresy oraz domeny

Kliknij przycisk Sprawdź listę i wybierz funkcję Na podstawie międzynarodowej bazy nieprawidłowych adresów

Usuń odbiorców którzy nie chcą zapytań oraz ofert

Naciśnij przycisk Brak zgód i wybierz funkcję Sprawdź listę pod kątem zgłaszających spam

Usuń ryzykowne adresy z globalnymi zabezpieczeniami antyspamowymi

Użyj Brak zgód i wybierz funkcję Sprawdź listę pod kątem ryzykownych adresów e-mail

Usuń nieaktualne adresy do których poczta nie dotrze

Na koniec naciśnij przycisk Sprawdź listę i wybierz funkcję Na podstawie walidatora MX

Artykuły związane z wysyłką do baz firmowych: