Identyfikacja odbiorców blokujących pocztę

Blokada antyspamowa RBL

Identyfikacja odbiorców blokujących pocztę​

Po wysyłce AnoMail jest w stanie pokazać Państwu, którzy odbiorcy poczty blokują ze względu na filtry antyspamowe przyjmowanie korespondencji od Państwa. Aby zobaczyć adresy takich osób należy kliknąć w głównym oknie programu przycisk Odbiorcy/Kontakty i wybrać funkcję Pokaż adresy z niedostarczonej poczty. Identyfikacja odbiorców blokujących pocztę ze względów antyspamowych (ang. RBL) jest niezbędna aby nie wysyłać do tych odbiorców poczty w przyszłości. Każda próba wysłania poczty do adresatów, u których jesteście Państwo na listach antyspamowych powoduje obniżenie reputacji Waszego serwera do mailingu.

Odbiorcy nieprzyjmujący poczty od Państwa

Po identyfikacji odbiorców blokujących przyjęcie poczty od Państwa należy ich adresy usunąć z listy wysyłkowej.  Aby takie adresy usunąć z listy mailingowej i nie wysyłać do nich żadnej korespondencji email w przyszłości należy nacisnąć przycisk Sprawdź listę w głównym oknie programu a następnie wybrać funkcję Na podstawie filtrów antyspamowych RBL. Każda próba dostarczenia poczty na adres e-mail, który odrzuca przyjęcie Państwa przesyłki może mieć negatywne skutki i obniżyć reputację Państwa serwera wysyłkowego.

Higiena bazy adresowej przed nową wysyłką

Higiena bazy adresowej czyli porządkowanie i usuwanie nieaktualnych adresów powinna być wykonywana okresowo a najlepiej przed każda nową wysyłką mailingu. Dlatego po zakończonej akcji mailingowej warto uporządkować listę wysyłkową usuwając adresy z niedostarczonej poczty oraz adresy odbiorców, którzy blokują przyjęcie poczty od Państwa ze względów antyspamowych (ang. RBL). Nigdy nie należy wysyłać ponownie poczty na adresy z tzw. zwrotów czyli odbić gdyż wpływa to negatywnie na reputację Państwa serwera do mailingu.

Inne artykuły, które mogą Państwa zainteresować: