Historia mailingu w AnoMail

ochrona przed zdublowaniem wysyłki

Historia mailingu do blokady wysyłki

Funkcja historia mailingu służy do ochrony przed wysłaniem poczty do osób, które już wcześniej otrzymały od Państwa dowolną korespondencję e-mail. Dla programu AnoMail nie ma znaczenia co wysłano wcześniej gdyż w tym przypadku program nie analizuje tego co wysłał, pamięta tylko, że dany odbiorca otrzymał już wiadomość.

Historia mailingu idealna do wysyłania zapytań o możliwość przesłania oferty

Historia mailingu używana jest w sytuacji, w której np. przez miesiąc wysyłacie zapytania o możliwość przesłania oferty do różnych baz adresowych i nie chcecie się martwić czy odbiorca korespondencji e-mail nie otrzyma dwa razy tej samej przesyłki tylko dlatego, że jego adres e-mail powielił się w kilku bazach adresowych.

Tak jak wspomniano dla programu AnoMail nie ma znaczenia temat lub treść listu. W związku z tym ze względu na filtry antyspamowe można zmieniać treść oraz tematy aby cały czas nie wysyłać takiej samej treści do wielu tysięcy odbiorców.

Program pamięta do kogo wysłał pocztę i nie pozwala na kolejną wysyłkę

Do momentu, kiedy nie wyczyści się historii mailingu, program AnoMail będzie blokował wysyłkę do odbiorcy niezależnie od tego, jaka będzie treść wiadomości e-mail. Funkcję można włączyć w ustawieniach programu klikając przycisk Ustawienia i wybierając funkcję Masowej korespondencji. Dostęp do dodatkowych funkcji związanych z historią mailingu możliwy jest po naciśnięciu przycisku Historia.

Historia korespondencji e-mail w AnoMail
Włączanie funkcji w Ustawieniach programu

Chroni przed zdublowaniem wysyłki

Odtwórz film na temat Historia mailingu z AnoMail

Historia mailingu umożliwia ochronę przed wysyłaniem powtarzających się wiadomości e-mail do tych samych odbiorców. Dzięki niej można uniknąć natarczywego kontaktowania się z potencjalnymi klientami lub partnerami biznesowymi. W przypadku programu AnoMail, funkcja ta nie analizuje treści poprzednio wysłanych wiadomości wiec w trakcie wysyłek można zmieniać treść listu lub tematy a program nadal będzie pamiętał, że odbiorca otrzymał już wcześniej np. zapytanie o możliwość przesłania oferty.

Ponowienie wysyłki do osób z historii mailingu

Gdyby trzeba było ponownie wysłać mailing do danej osoby, która wcześniej już otrzymała np. zapytanie o możliwość przesłania oferty, to w pierwszej kolejności należy wyczyścić historię. W tym celu w głównym oknie programu należy kliknąć przycisk Historia i wybrać funkcję Wyczyść aktualną historię adresów e-mail.

Adresy e-mail odbiorców przechowywane w historii mailingu można wykorzystać do tzw. follow-up czyli wysłania do nich kolejnej wiadomości, która nawiązywałaby treścią do pierwszej. Warto też zapoznać się z artykułem dot. Cold mailingu z programu AnoMail, który pozwala zwiększyć skuteczność mailingu.

Historia korespondencji może być zapisana, przekazana do innego komputera z AnoMail lub odczytana z dysku lokalnego lub sieciowego. Aby funkcję historii mailingu wyłączyć całkowicie należy przejść do ustawień masowej korespondencji klikając przycisk Ustawiania.

Patrz także: Obsługa zwrotów z niedostarczonej poczty e-mail

Archiwum korespondencji rozróżnia treść wiadomości e-mail

Natomiast aby nie wysyłać poczty do osób, które już otrzymały konkretną wiadomość e-mail służy funkcja Archiwum. Po wczytaniu listu z Archiwum korespondencji komputer umieszcza adresy odbiorców na tymczasowej liście blokad i nie pozwala nic do nich wysłać do momentu wyczyszczenia adresów z listy tymczasowych blokad.

Wybrane artykuły z naszego anomailowego bloga: