Deduplikacja lub podział adresów

ze wskazanego pliku z adresami

Usuwanie powtórzeń i podział bazy

Program AnoMail posiada kilkanaście funkcji do porządkowania adresów e-mail. Jedną z funkcji dostępną w głównym oknie programu pod przyciskiem Porządkuj jest funkcja o nazwie Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku… Deduplikacja lub podział adresów na grupy przydaje się w sytuacji, gdy macie Państwo jeden duży plik z adresami i nie da go się wczytać do AnoMail bo zawiera zbyt dużo adresów. Taki plik należy podzielić na osobne grupy adresów.

Deduplikacja lub podział adresów na mniejsze grupy

Dzięki tej funkcji możecie Państwo podzielić także wielomilionowe bazy adresowe na grupy po 100 tys. każda. Zwracamy uwagę, że ze względu na filtry antyspamowe lepiej dużą wysyłkę rozłożyć w czasie niż próbować wszystkie wiadomości wysłać w ciągu doby.

Nie spiesz się z wysyłką zapytań i rozłóż ją w czasie

Należy pamiętać, że dostarczalność poczty zależy od wielu czynników m.in. czy serwery odbiorców otrzymywały od Państwa wcześniej mailing. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest podzielenie dużej bazy na mniejsze grupy i każdego dnia wysyłać mailing tylko do jednej grup. Warto także korzystać z personalizacji mailingu lub losowych bloków tekstu do zmiany sygnatury antyspamowej listu.

Deduplikacja lub podział adresów e-mail

Funkcja o nazwie Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku pracuje na plikach tekstowych zawierających tylko adresy e-mail ułożone jeden pod drugim. Po wskazaniu pliku tekstowego zawierającego 3 miliony adresów program posortuje adresy, usunie powtarzające się adresy e-mail a następnie zaproponuje podział bazy adresowej na części po 100 tys. adresów każda. Jeżeli w pliku znajdują się inne dane np. imiona i nazwiska, nazwy firm itp. to należy zainteresować się funkcją Importu adresów e-mail, która podczas pobierania adresów pomija inne dane. Warto też zapoznać się z funkcją do weryfikacji adresów e-mail.

Podział grupy wysyłkowej na mniejsze częsci

W razie potrzeby dużą grupę wysyłkową można podzielić na mniejsze części korzystając z osobnej funkcji o nazwie: Podziel listę wysyłkową na mniejsze części. To się może przydać w przypadku chęci wysyłania np. każdego dnia tylko 5 tysięcy wiadomości. Program z listy wysyłkowej utworzy osobne grupy i zapisze w plikach tekstowych zawierających tyle adresów ile Państwo podacie.

artykuły, które mogą Cię ZAINTERESOWAĆ:

Wykluczanie adresów z wysyłki​

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików

Wykluczanie adresów z wysyłki na podstawie wielu plików to funkcja, która pozwala usunąć z głównej listy adresowej (ang. Master) adresy, które znajdują się w oddzielnych plikach. Do tej funkcji uzyskuje się dostęp naciskając przycisk Porządkuj i wybierając funkcję Wyklucz adresy na podstawie wielu plików.

Czytaj więcej »
Deduplikacja lub podział adresów​

Deduplikacja lub podział adresów z osobnego pliku

Deduplikacja lub podział adresów z osobnego pliku jest to kolejna funkcja służąca do porządkowania baz adresowych w programie AnoMail. Dostęp do niej uzyskujecie Państwo po naciśnięciu przycisku Porządkuj, który znajduje się w module wysyłkowym AnoMail.

Czytaj więcej »
Import adresów e-mail z plików MSG​

Import adresów e-mail z plików MSG

Funkcja importu adresów z listu programów Microsoft Outlook (MSG) wymaga użycia konwertera, który zamieni listy z formatu MSG (Outlook) do formatu EML (Live Mail). Konwerter listów z formatu MSG do EML znajduje się w module wysyłkowym AnoMail pod przyciskiem Importuj.

Czytaj więcej »