Deduplikacja lub podział adresów

ze wskazanego pliku z adresami

Usuwanie powtórzeń i podział bazy

Program AnoMail posiada kilkanaście funkcji do porządkowania adresów e-mail. Jedną z funkcji dostępną w głównym oknie programu pod przyciskiem Porządkuj jest funkcja o nazwie Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku… Deduplikacja lub podział adresów na grupy przydaje się w sytuacji, gdy macie Państwo jeden duży plik z adresami i nie da go się wczytać do AnoMail bo zawiera zbyt dużo adresów. Taki plik należy podzielić na osobne grupy adresów.

Deduplikacja lub podział adresów na mniejsze grupy

Dzięki tej funkcji możecie Państwo podzielić także wielomilionowe bazy adresowe na grupy po 100 tys. każda. Zwracamy uwagę, że ze względu na filtry antyspamowe lepiej dużą wysyłkę rozłożyć w czasie niż próbować wszystkie wiadomości wysłać w ciągu doby.

Nie spiesz się z wysyłką zapytań i rozłóż ją w czasie

Należy pamiętać, że dostarczalność poczty zależy od wielu czynników m.in. czy serwery odbiorców otrzymywały od Państwa wcześniej mailing. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest podzielenie dużej bazy na mniejsze grupy i każdego dnia wysyłać mailing tylko do jednej grup. Warto także korzystać z personalizacji mailingu lub losowych bloków tekstu do zmiany sygnatury antyspamowej listu.

Deduplikacja lub podział adresów e-mail

Funkcja o nazwie Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku pracuje na plikach tekstowych zawierających tylko adresy e-mail ułożone jeden pod drugim. Po wskazaniu pliku tekstowego zawierającego 3 miliony adresów program posortuje adresy, usunie powtarzające się adresy e-mail a następnie zaproponuje podział bazy adresowej na części po 100 tys. adresów każda. Jeżeli w pliku znajdują się inne dane np. imiona i nazwiska, nazwy firm itp. to należy zainteresować się funkcją Importu adresów e-mail, która podczas pobierania adresów pomija inne dane. Warto też zapoznać się z funkcją do weryfikacji adresów e-mail.

artykuły, które mogą Cię ZAINTERESOWAĆ: