Zbieranie adresów z odpowiedzi

na wysłane zapytanie lub ofertę

Zbieranie adresów email z odpowiedzi

W programie AnoMail możliwe jest zbieranie odpowiedzi z adresów e-mail przychodzących na konto pocztowe nadawcy. Ta funkcja przydaje się np. po wysłaniu zapytań lub ofert. AnoMail zbiera wszystkie adresy e-mail pochodzące z odpowiedzi i potem może wznowić wysyłkę tylko do tych odbiorców, którzy nie odpowiedzieli na wysłanego wcześniej maila.

W tym celu w głównym oknie programu AnoMail należy nacisnąć przycisk Sprawdź listę i wybrać funkcję przedstawioną na poniższym rysunku. Program usunie z listy wysyłkowej tych adresatów, którzy odpowiedzieli na Państwa mailing w jakikolwiek sposób. Tym samym zostawi na liście te osoby, które nie udzieliły odpowiedzi.

Włącz zbieranie adresów e-mail ze skrzynki

Lokalny moduł subskrypcji programu AnoMail można skonfigurować tak aby odbierał pocztą ze skrzynki pocztowej, z której realizowany jest mailing a następnie zapisywał wszystkie adresy e-mail osób lub firm, które do Państwa piszą.

Dzięki temu wysyłając mailing można potem ponowić wysyłkę tylko do tych odbiorców, którzy wcześniej nie zareagowali na Państwa wiadomość. Mail z przypomnieniem nie powinien zostać wysłany później niż po tygodniu. Nie zalecamy także przypominać się odnośnie „braku odpowiedzi” więcej niż jeden raz.

Funkcję zbierania adresów e-mail ze skrzynki włącza się w ustawieniach modułu subskrypcji (przycisk Ustawienia) zaznaczając pole wyboru o nazwie Zapamiętaj adresy odbiorców którzy odpowiedzieli na wiadomość. Funkcja dostępna jest w każdej wersji licencji programu AnoMail.

Program uczy się kto odpowiedział na maila

Każda wiadomość przychodząca na Państwa konto pocztowe zapisywana jest w bazie. Gdyby trzeba było zresetować listę czyli usunąć stare adresy i zmusić program do tego, aby na nowo uczył się kto Państwu odpowiedział to należy w lokalnym module subskrypcji kliknąć przycisk Ustawienia a następnie nacisnąć przycisk Resetuj listę adresów z odpowiedzi.

Od tej pory program od nowa będzie zbierał adresy ze wszystkich maili przychodzących na Państwa konto pocztowe. A to przydaje się przy realizacji różnych kampanii mailingowych. Zalecamy okresowo resetować listę zwłaszcza gdy przekroczy rozsądną ilość adresów np. więcej niż milion.

Podgląd listy adresów e-mail z odpowiedzi

Podgląd listy osób, które napisały do Państwa wiadomość dostępny jest w lokalnym module subskrypcji po naciśnięciu przycisku Raporty i wybraniu funkcji Pokaż adresy osób które odpowiedziały.

Dodatkowo tak jak wspomniano wcześniej, w module wysyłkowym naciskając przycisk Sprawdź listę i wybierając funkcję Na podstawie braku odpowiedzi na mailing można zostawić na liście wysyłkowej tylko tych odbiorców, którzy nie odpowiedzieli na Państwa wiadomość. Potem można do nich wysłać kolejnego maila. Więcej na ten temat napisano w naszym blogu w artykule dot. Follow-up czyli wznawianie wysyłki.

Wznawianie wysyłki i inne tematy dot. mailingu: