Szybkie filtrowanie rekordów

ze spersonalizowanej bazy email

Szybkie filtrowanie rekordów​ do mailingu

Klikając przycisk Odbiorcy/Kontakty uruchamia się Edytor kontaktów służący do tworzenia spersonalizowanych baz adresowych. Funkcja umożliwiająca szybkie filtrowanie rekordów z bazy zawierającej pola personalizacji czyli imiona, nazwiska, nazwy firm itp. znajduje się w edytorze kontaktów. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez Menu Widok.

Wyszukiwanie pustych rekordów i uzupełnienie ich przed wysyłką

Dzięki funkcji Filtruj rekordy… szybko można odnaleźć rekordy, które pochodzą z jednego miasta lub nie mają wpisanej np. nazwy firmy. W razie konieczności można wyświetlić tylko kobiety lub tylko mężczyzn itd. W każdej chwili można kliknąć menu widok i wybrać funkcję Dostosuj kolumny aby wyświetlić tylko te kolumny personalizacji ,które Państwa interesują w danej chwili np. nazwa firmy, miasto itp.

Edytor kontaktów do spersonalizowanych wysyłek

Program AnoMail ma wbudowany Edytor kontaktów, w którym można budować bazy adresowe zawierające różne pola personalizacji, które wykorzystuje się w tzw. cold mailingach czyli masowych mailingach „udających” wiadomości wysyłane do pojedynczych odbiorców. Dzięki tej formie e-mailingu znacznie wzrasta skuteczność wysyłki gdyż odbiorcy są przekonani, że wiadomość została wysłana tylko do nich przez co z kolei czują się zobowiązani aby odpowiedzieć na Państwa wiadomość.

Dostęp do edytora kontaktów uzyskuje się klikając w głównym oknie AnoMail przycisk Odbiorcy/Kontakty. W oknie edytora kontaktów można kliknąć przycisk Rekordy aby uzyskać dostęp do szeregu funkcji np. Dodaj nowy wpis. Wszystkie pola, które uzupełnicie Państwo, można wykorzystać do personalizacji danych odbiorcy, tematu listu lub treści wiadomości.

Format bazy e-mail do cold mailingu w AnoMail

Program AnoMail pracuje także na bazach adresowych w formacie CSV. W związku z tym można bazę przygotować w zewnętrznym programie np. Microsoft Excel. W takim przypadku szybkie filtrowanie rekordów można przeprowadzić bezpośrednio w Excelu używając funkcji Dane i wybierając Filtruj. Na koniec bazę adresów e-mail zapisuje się z programu Excel w formacie pliku CSV i otwiera w programie AnoMail poprzez funkcje Odbiorcy/Kontakty -> Plik -> Importuj kontakty z pliku CSV.

Inna tematyka z naszego Anomailowego bloga: