Usuwanie zdublowanych adresów

Sortowanie i dzielenie na grupy

Usuwanie zdublowanych adresów​

Funkcja umożliwiająca usuwanie zdublowanych adresów e-mail i podział pliku na mniejsze części dostępna jest w głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem Porządkuj. Ta funkcja służy do dzielenia dużych baz adresowych na mniej liczne grupy bez obawy że adresy powtórzą się.

Wszystkie adresy w firmie można umieścić w jednym dużym pliku zawierającym nawet kilka milionów pozycji a potem użyć funkcji do usuwania zdublowanych adresów z pliku aby wydobyć tylko unikalne adresy e-mail. Przed rozpoczęciem wysyłki zalecamy oczyścić bazę adresów e-mail z nieaktualnych adresów oraz adresów odbiorców, którzy nie powinny otrzymywać żadnych zapytań a tym bardziej ofert.

Usuwanie zdublowanych adresów z osobnego pliku tekstowego

Baza wyjściowa musi być zapisana w jednym dużym pliku tekstowym zawierającym każdy adres e-mail w osobnym wierszu bez dodatkowych danych. Program AnoMail podzieli dużą bazę na mniejsze części po 100 tys. unikalnych adresów każda.

Usuwanie zdublowanych adresów i podział na grupy

Dla przykładu jeśli macie Państwo bazę adresów firm o wielkości 1 miliona odbiorców w jednym pliku tekstowym (każdy adres e-mail w osobnym wierszu bez dodatkowych danych np. imię, nazwisko) to klikając przycisk Porządkuj a następnie wybierając funkcję Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku AnoMail podzieli Państwu bazę na 10 grup po 100 tys. każda.

Pokrewny temat: Usuwanie adresów na podstawie pliku wykluczeń

Deduplikacja, sortowanie oraz normalizacja adresów

W trakcie podziału zostanie wykonane sortowanie adresów (alfabetyczne), normalizacja (zmiana wielkości tekstu na małe litery) i program usunie powtarzające się adresy e-mail (wykona deduplikację), dzięki temu otrzymacie Państwo 10 grup i po kolei do każdej z nich będzie można zrealizować mailing lub równocześnie realizować mailingi z 10 komputerów na raz.

Jeżeli posiadacie bazy adresowe zawierające nie tylko adresy e-mail to należy użyć funkcji Importuj aby program pominął zbędne dane i pobrał z plików tylko adresy e-mail. Służy do tego osobna funkcja o nazwie Importuj adresy z dowolnych plików. Dzięki tej funkcji można pobierać adresy e-mail praktycznie z dowolnych formatów plików.

Inne artykuły z naszego bloga: