Deduplikacja adresów e-mail

usuwanie powtarzających się adresów

Deduplikacja adresów e-mail w AnoMail

Deduplikacja to nic innego jak eliminowanie powtarzających się adresów we wskazanym pliku. Deduplikacja adresów e-mail włączona jest automatycznie więc program samodzielnie dba o to aby nie wczytać na listę wysyłkową tych samych adresów dwa razy. Podczas otwierania pliku z adresami lub podczas importu adresów e-mail np. z pliku Excela, AnoMail usuwa powtarzające się adresy i zostawia na liście tylko unikalne.

Sortowanie i normalizacja adresów e-mail

Wczytując adresy do programu AnoMail program dodatkowo wykonuje automatyczne normalizacje czyli zmienia wielkość liter na małe oraz sortuje i porządkuje adresy tzn. usuwa powtarzające się e-maile, dzięki temu nie trzeba się martwić, że poczta zostanie wysłana dwa razy do tej samej osoby. To samo dotyczy funkcji importu. Dla przykładu importując adres z programu Microsoft Excel nie trzeba się martwić czy lista nie zawiera powtórzonych adresów.

Podgląd zdublowanych adresów e-mail

Gdyby skorzystali Państwo z funkcji łączenia grup to można podejrzeć, które z adresów były zdublowane wybierając funkcję Usuń zdublowane adresy. Funkcja ta dostępna jest w module wysyłkowym pod przyciskiem Porządkuj. Za każdym razem, gdy adresy wpisujecie Państwo ręcznie lub gdy wklejacie je do okna edycji adresów np. ze schowka Windows to po zatwierdzeniu listy program automatycznie i bez zbędnych pytań wykonuje deduplikację.

deduplikacja adresów e-mail w pliku

Jest też możliwość uporządkowania adresów e-mail w pliku tekstowym wskazanym na dysku. Dzięki temu można wszystkie posiadane adresy umieścić w jednym pliku tekstowym (każdy adres w osobnej linii) a następnie w programie AnoMail kliknąć przycisk Porządkuj i wybrać funkcję Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku… 

AnoMail usunie zdublowane adresy e-mail we wskazanym pliku i w razie potrzeby zaproponuje automatyczny podział pliku na mniejsze grupy po 100 tysięcy adresów każda. Przy okazji wykona normalizację czyli wszystkie adresy e-mail będą pisane małymi literami oraz posortuje alfabetycznie wszystkie wpisy.

W przypadku korzystania z tej funkcji plik tekstowy nie może zawierać dodatkowych danych takich jak nazwa firmy, imię odbiorcy itp. Funkcja do deduplikacji adresów pracuje na samych adresach e-mai. Jeżeli w pliku znajdują się nie tylko adresy e-mail ale także inne dane to należy nacisnąć przycisk Importuj i wybrać funkcję Z dowolnych plików… która pominie zbędne dane i pobierze tylko adresy e-mail.

Wybrane dla Ciebie artykuły z naszego bloga: