Deduplikacja adresów e-mail

usuwanie powtarzających się adresów

Deduplikacja adresów e-mail w AnoMail

Deduplikacja to nic innego jak eliminowanie powtarzających się adresów we wskazanym pliku. Deduplikacja adresów e-mail włączona jest automatycznie więc program samodzielnie dba o to aby nie wczytać na listę wysyłkową tych samych adresów dwa razy. Podczas otwierania pliku z adresami lub podczas importu adresów e-mail np. z pliku Excela, AnoMail usuwa powtarzające się adresy i zostawia na liście tylko unikalne.

Stosując spersonalizowane wysyłki e-mail nic tak nie psuje efektu sprzedażowego jak wielokrotnie wysłanie tej samej wiadomości do tego samego odbiorcy. W wysyłania zapytań o możliwość przesłania oferty (patrz cold mail) zalecamy dodatkowo zainteresować się funkcją Historia mailingu.

Sortowanie i normalizacja adresów e-mail

Wczytując adresy do programu AnoMail program dodatkowo wykonuje automatyczne normalizacje czyli zmienia wielkość liter na małe oraz sortuje i porządkuje adresy tzn. usuwa powtarzające się e-maile, dzięki temu nie trzeba się martwić, że poczta zostanie wysłana dwa razy do tej samej osoby. To samo dotyczy funkcji importu. Dla przykładu importując adresy z programu Microsoft Excel nie trzeba się martwić czy lista nie zawiera powtórzonych adresów.

Podgląd zdublowanych adresów e-mail

Gdyby skorzystali Państwo z funkcji łączenia grup to można podejrzeć, które z adresów były zdublowane wybierając funkcję Usuń zdublowane adresy. Funkcja ta dostępna jest w module wysyłkowym pod przyciskiem Porządkuj.

Za każdym razem, gdy adresy e-mail wpisujecie Państwo ręcznie lub gdy wklejacie je do okna edycji adresów np. ze schowka Windows to po zatwierdzeniu listy program automatycznie i bez zbędnych pytań wykonuje deduplikację.

deduplikacja adresów e-mail w pliku

Jest też możliwość uporządkowania adresów e-mail w pliku tekstowym wskazanym na dysku. Dzięki temu można wszystkie posiadane adresy umieścić w jednym pliku tekstowym (każdy adres w osobnej linii) a następnie w programie AnoMail kliknąć przycisk Porządkuj i wybrać funkcję Deduplikuj lub podziel adresy z osobnego pliku… 

AnoMail usunie zdublowane adresy e-mail we wskazanym pliku i w razie potrzeby zaproponuje automatyczny podział pliku na mniejsze grupy po 100 tysięcy adresów każda. Przy okazji wykona normalizację czyli wszystkie adresy e-mail będą pisane małymi literami oraz posortuje alfabetycznie wszystkie wpisy.

W przypadku korzystania z tej funkcji plik tekstowy nie może zawierać dodatkowych danych takich jak nazwa firmy, imię odbiorcy itp. Funkcja do deduplikacji adresów pracuje na samych adresach e-mai. Jeżeli w pliku znajdują się nie tylko adresy e-mail ale także inne dane to należy nacisnąć przycisk Importuj i wybrać funkcję Z dowolnych plików… która pominie zbędne dane i pobierze tylko adresy e-mail.

Patrz także: Podział bazy adresowej na mniejsze części

Wybrane dla Ciebie artykuły z naszego bloga: