Zmiana wielkości tekstów

w polach personalizacji

Zmiana wielkości tekstów w bazie mailingowej

Czasami w bazie adresowej potrzebna jest zmiana wielkości tekstów w polach personalizacji np. „DUŻE LITERY” należy zamienić na „małe litery” lub „Jak w zdaniu” tylko pierwsza litera ma być duża. Najczęściej z tej funkcji korzysta się w sytuacji, gdy importuje się adresy z zakupionej bazy, w której np. nazwy firm pisane są w całości dużymi literami.

Funkcja umożliwiająca zmianę wielkości tekstów w bazie z polami personalizacji dostępna jest w oknie Edytora kontaktów pod przyciskiem Rekordy. Funkcja o nazwie Zmień wielkość liter w danym polu pozwala analogicznie do tego co znacie Państwo z edytora tekstu Microsoft Word zmienić tekst pisany dużymi literami na małe itd.

Kiedy używamy funkcji do zmiany wielkości tekstów?

Z tej funkcji korzysta się w sytuacji, w której importując dane do programu AnoMail pobierane są np. nazwy miast pisane w całości dużymi literami. Aby skorygować taki wpis zgodnie z polskimi zasadami pisania nazw własnych należy kliknąć rekordy, potem wybrać funkcję Zmień wielkość liter w danym polu, wskazać pole, które ma być skorygowane np. miasto i na koniec wybrać rodzaj zmiany np. pierwsza litera duża, reszta mała.

Uwaga użycie tej funkcji jest nieodwracalne więc nie można nacisnąć przycisku Cofnij aby przywrócić zmiany. Oczywiście dopóki baza nie zostanie zapisana w pliku na dysku to można ją otworzyć ponownie i zmiany nie zostaną zastosowane. Jeżeli wszystko zostało zmienione zgodnie z oczekiwaniami to można nacisnąć przycisk Kontakty i wybrać funkcję Użyj tej bazy do mailingu.

Wybrana lektura na potem: