Co to jest Return Path?

adres do obsługi odbić

Return path - adres email do obsługi odbić

Wysyłając masową korespondencję e-mail trzeba liczyć się z tzw. odbiciami (ang. bounces) czyli zwrotami z niedostarczonej poczty. W przypadku gdy serwer wysyłkowy nie może dostarczyć poczty do określonego odbiorcy to generowany jest zwrot, który domyślnie przychodzi na ten sam adres z którego wysyłana jest poczta. Można to zmienić ustawiając w AnoMail Premium tzw. adres zwrotny czyli ang. Return path.

Omawiana funkcja znajduje się w danych nadawcy pod przyciskiem Odbicia. Po jej włączeniu wszystkie komunikaty i odbicia zostaną przekierowane na podany przez Państwa adres e-mail. Ze względów antyspamowych adres ten powinien być w tej samej domenie co domena wysyłkowa i nie należy korzystać z tej funkcjonalności w przypadku użycia darmowych skrzynek.

Wysyłka z różnych adresów ale zwroty na jednym koncie

W Państwa firmie zapewne każdy z pracowników wysyła pocztę ze swojego imiennego adresu i na niego także przychodzą odbicia. W AnoMail Premium (funkcja nie jest dostępna w AnoMail Mini i AnoMail Standard) można przekierować odbicia z niedostarczonej korespondencji na zbiorczy adres np. bounces@example.com i potem na jednym komputerze zarządzać błędnymi adresami.

Return path będzie używany do otrzymywania informacji zwrotnych od serwerów pocztowych, które mają problem z dostarczeniem wiadomości. Głównym celem stosowania „ścieżki zwrotnej” (return path) jest odciążenie skrzynki z której wysyłana jest poczta oraz ułatwienie monitorowania i zarządzania niedostarczonymi wiadomościami w firmie.

Return path - ścieżka zwrotna
Adres zwrotny (return path) lub ścieżka zwrotna do obsługi odbić w AnoMail Premium

Automatyczna obsługa odbić w AnoMail

AnoMail w każdej opcji licencji wyposażony został w lokalny moduł subskrypcji, który potrafi automatycznie zarządzać adresami e-mail z niedostarczonej poczty czyli tzw. odbiciami. W związku z tym, sam rozpozna miękkie i twarde zwroty, rezygnacje, zgody na przesłanie informacji handlowej, blokady antyspamowe (RBL) oraz autorespondery itp.

W razie potrzeby potrafi także wysłać kody rabatowe dla osób, które zapisały się do newslettera lub wyraziły zgodę na dalszy kontakt w celach marketingowych. Więcej na ten temat napisano w artykule pt. Odbicia z niedostarczonej poczty oraz tekście na temat wysyłania kodów rabatowych.

Z kolei gdyby trzeba było przejrzeć adresy z odbić to w głównym oknie programu AnoMail (patrz rys. poniżej) należy nacisnąć przycisk Kontakty lub Odbiorcy i rozwiniętego menu wybrać funkcję Adresy e-mail z niedostarczonej poczty.

Twarde i miękkie zwroty z mailingu
Podgląd adresów e-mail z odbić tzw. twarde i miękkie zwroty oraz blokady antyspamowe RBL

Zbiorczy adres e-mail do zbierania odbić

W praktyce wygląda to tak, że wszyscy w firmie wysyłają masową pocztę ze swoich imiennych kont (np. kowalski@) ale zwroty przychodzą na jedną skrzynkę np. recepcja@. Do tego konta konfiguruje się lokalny moduł subskrypcji, który na jednym komputerze automatycznie zarządza odbiciami.

Program sam rozpoznaje twarde i miękkie zwroty oraz segreguje je aby potem można było usunąć błędne adresy z listy wysyłkowej. Zwracamy uwagę, że ze względów antyspamowych nie powinno się ponownie wysyłać poczty na adresy, które generują odbicia.

Pokrewny temat: Automatyczna obsługa niedostarczonej poczty w AnoMail

Jak działa ścieżka zwrotna czyli reverse path?

Ścieżka zwrotna zwana także „envelope sender” lub „envelope from” itp., jest adresem na który wysyłane są niedostarczone wiadomości e-mail. Return path znajduje się w ukrytym nagłówku wiadomości e-mail, który AnoMail przekazuje do Państwa serwera wysyłkowego. Dzięki temu skrzynka pocztowa z której wysyłana jest masowa korespondencja, nie jest zaśmiecana odbiciami gdyż wszystkie zwroty wracają na inny adres.

Przy dużych wysyłkach, wykorzystanie return path w AnoMail Premium pozwala na skuteczne monitorowanie i zarządzanie odbiciami, co ułatwia identyfikację problemów z dostarczaniem wiadomości i utrzymanie wysokiej reputacji nadawcy. 

Dzięki temu mechanizmowi na jednym komputerze można śledzić powody niepowodzeń dostarczenia i podjąć odpowiednie kroki, takie jak korekta adresów e-mail lub usunięcie ich z listy mailingowej. To z kolei przyczynia się do poprawy wskaźników dostarczalności i efektywności kampanii.

Zobacz także: Indywidualne konsultacje i wdrożenia AnoMail

Czym różni się zwrot od Odbicia?

W głównym oknie programu AnoMail znajduje się pole „Zwrot” (ang. Reply-to) czyli odpowiedź do. Jest to adres e-mail, na który ma być wysyłana odpowiedź. Dzięki temu można wysyłać pocztę z adresu np. jan.kowalski@firma.pl a odpowiedzi klientów mają przychodzić na adres sklep@firma.pl

Ze względów antyspamowych zwracamy uwagę aby adres zwrotny był w tej samej domenie co adres nadawcy. Nie zalecamy używać adresu zwrotnego w innej domenie a zwłaszcza darmowych skrzynek np. @gmail.com. Tak właśnie robią spamerzy. Wysyłają z domeny „X” a odpowiedzi chcą otrzymywać na adres z domeny „Y”. Jeżeli odpowiedzi klientów mają być przekierowane do innej domeny to ustawia się to na serwerze (konfiguracja konta pocztowego) a nie w programie AnoMail.

Z kolei adres e-mail do odbić, o którym napisano powyżej używany jest w odniesieniu do komunikatów oraz informacji o błędnych adresach. Na ten adres nie będą przychodziły odpowiedzi klientów.

Tagi 👉 return path, reverse path, envelope from, envelope sender, bounce address