Kod QR do Płatności

seryjne tworzenie przelewów QR

Płatność kodem QR (Quick Response)

AnoMail obsługuje statyczne oraz dynamiczne kody QR zwane seryjnymi. Statyczny fotokod QR to taki, który dla każdego odbiorcy będzie taki sam np. link do strony internetowej firmy. Z kolei dynamiczny kod QR może zawierać spersonalizowane informacje przeznaczone dla konkretnego odbiorcy np. przelew bankowy z uzupełnionymi danymi klienta.

Kody QR do szybkich przelewów bankowych generowane są przez AnoMail na żywo w trakcie wysyłki. AnoMail każdy kod QR generuje oddzielnie w związku z tym kod płatności QR może zawierać różne kwoty przelewów oraz tytuły płatności. Kody QR wstawia się do treści maila a program wysyłając list do każdego odbiorcy tworzy za każdym razem inny fotokod.

Dynamiczny kod QR do płatności bankowej
Wstaw do treści wiadomości email obrazek z kodem QR do przelewu bankowego

Na czym polegają płatności QR?

W przypadku płatności QR, fotokod zawiera informacje dotyczące transakcji, takie jak numer rachunku bankowego odbiorcy, kwota do zapłacenia oraz tytuł przelewu i dodatkowe dane. Po zeskanowaniu kodu QR przy użyciu aplikacji bankowej, użytkownik może zatwierdzić transakcję, a środki zostaną przelane na konto odbiorcy.

Ta metoda płatności jest wygodna, szybka i coraz bardziej popularna w wielu systemach płatności elektronicznych. W przypadku AnoMail każdy z odbiorców otrzymuje indywidualny kod więc w tytule przelewu może być wstawiony numer faktury, inna kwota do przelewu itd.

Gdzie znajduje się funkcja do generowania płatności QR?

Funkcja do płatności przy pomocy szybkich kodów QR dostępna jest dla użytkowników posiadających licencję Premium. Aby z niej skorzystać w głównym oknie programu AnoMail należy nacisnąć przycisk Ustawienia i wybrać Generator seryjnych kodów QR. W dalszej kolejności nacisnąć przycisk Płatność QR i uzupełnić numer rachunku na jaki ma być dokonany przelew.

Po naciśnięciu przycisku Płatność QR należy podać Państwa numer rachunku bankowego. Program AnoMail ma wbudowany walidator numerów IBAN więc zadba o to aby numer rachunku bankowego był prawidłowy. Z racji tego, że kod QR zostanie wstawiony do treści listu to można dodać etykietę ekranową oraz link, które pojawią się w momencie gdy ktoś najedzie myszką na obrazek z fotokodem.

Płatność kodem QR - przelew bankowy
Ustawienia generatora zmiennych kodów QR do przelewów bankowych

Jak przygotować bazę do płatności QR?

W pierwszej kolejności należy przejść do Edytora kontaktów i wczytać bazę odbiorców zawierających dane do płatności umieszczone w kolumnie oferta (#OFR#) oraz info (#INF#). Baza może być przygotowana w programie Excel lub CRM, jak będzie Państwu wygodniej. 

W przypadku chęci skorzystania z zewnętrznej bazy należy ją zaimportować do AnoMail klikając Menu Plik i wybierając funkcję Mapuj dane z pliku CSV lub Importuj kontakty z pliku CSV. Wcześniej w swoim programie należy wyeksportować bazę do pliku CSV.

W polu personalizacji o nazwie „Oferta” (#OFR#) należy wstawić kwotę do przelewu np. 199,22. Nie podajemy symbolu waluty. Zwracamy uwagę, że banki wymagają, aby kwota była podana z groszami po przecinku. Część dziesiętną od całkowitej oddzielamy przecinkiem (b. ważne).

Następnie w polu personalizacji o nazwie „Informacje” (#INF#) umieszczamy numer faktury czyli tytuł płatności. Dodatkowo klikając Menu Widok i wybierając funkcję Filtruj rekordy… można sprawdzić czy wszystkie rekordy w bazie mają uzupełnione dane do generowania kodów QR. Program nie pozwoli wysłać mailingu z kodem QR przelewu gdy będzie brakowało danych.

Baza na potrzeby płatności QR
Przygotuj bazę danych z polami personalizacji Oferta (#OFR#) oraz info (#INF#)

Seryjne generowanie kodów płatności QR

Oprogramowanie AnoMail w opcji Premium zostało rozbudowane o możliwość generowania seryjnych kodów QR przeznaczonych do przelewów bankowych. Dzięki temu, każdy odbiorca otrzymuje spersonalizowany kod QR, który po zeskanowaniu umożliwia natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Dane niezbędne do przelewu automatycznie uzupełniają się, co znacząco ułatwia proces dokonywania płatności.

Kody QR przelewów bankowych mogą być wykorzystane do ułatwienia i przyspieszenia procesu dokonywania płatności. Mogą być zeskanowane przez użytkowników w celu przekazania środków na określony rachunek bankowy bez konieczności ręcznego wprowadzania szczegółów transakcji.

Szybki przelew dzięki kodom QR

Program AnoMail umożliwia masowe wysyłanie wiadomości e-mail, w których znajdują się faktury oraz kody QR przeznaczone do szybkich płatności. Odbiorcy mogą skanować te kody QR za pomocą swoich telefonów. Od razu uzupełniają się dane do przelewu. Dzięki personalizacji kodu QR, AnoMail od razu uzupełnia tytuł przelewu oraz kwotę.

Wezwij do działania, wstaw link do strony oraz ustaw kolor kodu QR

W dalszej kolejności należy uzupełnić pole numer 2 czyli zawierające tekst, który wyświetli się odbiorcy po najechaniu myszką na grafikę z kodem QR. Może to być tekst wzywający do działania (ang. Call To Action) np. Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o wydarzeniu lub produkcie lub wpisać inną informację dla Państwa klienta. Przy czym każdy odbiorca zobaczy ten sam kod QR.

W punkcie 3 warto wpisać link do strony, która związana jest z fotokodem QR. Ten link może zostać wykorzystany przez osoby, które nie chcą lub nie mogą zeskanować kodu z generatora QR. One po prostu klikną w obrazek i przejdą do podanej przez Państwa strony.

Twój Kod QR nie musi być czarno-biały

Mimo iż zazwyczaj kody płatności QR są czarno białe to w AnoMail można tworzyć kolorowy fotokod, który będzie pasował do szaty graficznej Państwa wiadomości e-mail. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dołączonej do programu.

Polecenie przelewu jako druk w PDF

Z racji tego, że nie każda osoba posiada aplikację bankową do obsługi płatności QR na telefonie, warto w programie AnoMail włączyć dodatkowo opcję generowania dokumentów PDF. W tym przypadku AnoMail wygeneruje załącznik PDF z uzupełnionymi danymi do przelewu.

Ta funkcjonalność może być wykorzystywana do wysyłania bankowych formularzy wpłat z uzupełnionymi danymi klienta. Na poniższym rysunku pokazano przykładowy formularz (obrazek) z naniesionym danymi odbiorcy.

Płatności QR i inne tematy związane z wysyłkami e-mail: