Wznawianie wysyłki

od wybranej pozycji

Kontynuacja przerwanej wysyłki

W momencie gdy wysyłka e-mail zostanie przerwana, program AnoMail podświetla pozycję od której można kontynuować wysyłkę bez obawy, że zostanie wysłana do osób, które już otrzymały daną wiadomość. Nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu, cały czas na liście wysyłkowej podświetlony jest adres od którego można wznowić mailing.

W tym celu należy nacisnąć przycisk Wyślij… a następnie wybrać funkcję przedstawioną na poniższym rysunku. Program pozwala wznowić wysyłkę od pozycji na której jesteście Państwo ustawieni. Program posiada także zabezpieczenie przed zawieszeniem lub restartem komputera. W przypadku awaryjnego zamknięcia programu, po ponownym uruchomieniu AnoMail pokazuje do kogo wysłał pocztę.

Wznowienie przerwanej wysyłki e-mail

Wznawianie przerwanej wysyłki od wybranej pozycji

Nawet po incydentalnym usunięciu listy wysyłkowej lub wczytaniu nowych adresów bez problemu można sprawdzić czy w danej grupie nie ma osób, które już otrzymały wiadomość. Funkcje do podglądu adresów odbiorców dostępne są w Archiwum wysyłek

Archiwum wysyłek może być współdzielone między pracownikami w firmie. Dzięki czemu można mieć w jednym miejscu całą historię wysyłek. Przy domyślnej konfiguracji programu, każdy z pracowników ma swoje archiwum, które jest oddzielone od archiwum innych osób w firmie.

Pokrewny temat: Import i eksport archiwum wysyłek

Archiwum wszystkich wysyłek

Domyślnie każda wysyłka zapisywana jest w Archiwum wysyłek. Funkcję Archiwum korespondencji można wykorzystać do tego aby sprawdzić co, kiedy i do kogo zostało wysłane. Aby sprawdzić np. do kogo ostatni list został wysłany należy kliknąć przycisk Archiwum (patrz poniższy rysunek) a następnie wybrać Pokaż wiadomości.

Zostanie wyświetlone okno wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. Ustawiając się na danej wiadomości można zobaczyć do kogo została wysłana. Co więcej można użyć funkcji Usuń z listy wysyłkowej odbiorców tego listu. Ta funkcja jak sama nazwa sugeruje pozwala usunąć z aktualnej listy wysyłkowej, tych odbiorców którzy już otrzymali daną wiadomość.

Aby zobaczyć do kogo określony list został wysłany, należy wybrać funkcję Pokaż do kogo wysłano tę wiadomość. Cała lista funkcji dostępnych pod prawym klawiszem myszki lub po naciśnięciu przycisku Dodatkowe działania…, została przedstawiona na poniższym rysunku.

Zobacz także: Synchronizacja odbić z niedostarczonej poczty

Wznawianie przerwanej wysyłki e-mail
Archiwum korespondencji i funkcja do usuwania adresów odbiorców

Inne tematy z naszego Emailowego bloga: