Obsługa wielu kont pocztowych

pop3/smtp w programie AnoMail

Obsługa wielu kont pocztowych

W programie AnoMail możliwa jest obsługa wielu kont pocztowych pop3/smtp na serwerach dedykowanych, chmurowych, wirtualnych (VPS) oraz współdzielonych. To oznacza, że możecie Państwo wysyłać pocztę z dowolnych adresów e-mail, które są w Państwa posiadaniu. W związku z tym odbiorca listu widzi Państwa adres e-mail i nie wie, że poczta została wysyłana z naszego systemu do mailingu.

Obsługa wielu kont pocztowych i podpisów cyfrowych wiadomości

AnoMail wspiera obsługę połączeń szyfrowanych SSL/TLS oraz podpisu elektronicznego wiadomości e-mail. Jest możliwość wysyłania także poczty z darmowych skrzynek e-mail takich jak np. Gmail, Outlook.com, WP, Interia itd. ale nie jest to zalecane w związku z regulaminami tych serwisów oraz limitami jakie nakładają darmowi dostawcy poczty.

Zobacz: Jak usunąć z listy wysyłkowej tymczasowe lub darmowe adresy email

Do programu AnoMail można dodać wiele kont pocztowych i przełączać się między nimi np. raz wysyłając pocztę z adresu biuro@ a potem wysyłając pocztę z adresu sklep@ itd. Można też dodać konta imienne pracowników i wysyłać pocztę z kilku komputerów w tym samym czasie używając jednej skrzynki pocztowej określonego pracownika.

Szybka zmiana tożsamości czyli danych nadawcy

Do szybkiego przełączania między kontami (tzw. Tożsamości nadawców) można używać ikony gwiazdki widocznej przy danych nadawcy lub nacisnąć przycisk Ustawienia i wybrać funkcję Konta poczty wychodzącej… Ze względów antyspamowych zalecamy używać zawsze jednego tzn. tego samego konta pocztowego (adresu e-mail) do którego filtry antyspamowe odbiorców nastawione są pozytywnie pod warunkiem, że nie rozsyłacie Państwo spamu.

Obsługa wielu kont pocztowych​
Odczytywanie i zapisywanie wielu konfiguracji

Spowolnienie wysyłki z konta pocztowego smtp

Niektórzy dostawcy poczty nakładają limity na ilość wysyłanej poczty w ciągu minuty, godziny lub doby. W związku z tym w Ustawieniach programu AnoMail można spowolnić wysyłkę. Dlatego przed rozpoczęciem masowej wysyłki należy skontaktować się z dostawcą serwera do mailingu i zapytać jakie limity Państwa obowiązują.

Patrz także: Jak zwiększyć dostarczalność newsletterów?

Ze względów antyspamowych lepiej robić krótkie przerwy po każdej wysyłanej wiadomości e-mail niż długą przerwę po wysłaniu np. tysiąca listów. Szybkość wysyłki ustawia się w ustawieniach modułu wysyłkowego. W tym celu należy kliknąć przycisk Ustawienia a następnie wybrać funkcję Masowej korespondencji e-mail.

Patrz: Rozgrzewka adresu IP oraz domeny wysyłkowej

Konfiguracja AnoMail - Karta wysyłka
Zalecamy ustawić robienie krótkich przerw, aby nie obciążać serwera cały czas

Jeżeli posiadacie Państwo dedykowany serwer lub serwer VPS (ang. Virtual Private Server) z dobowym limitem to zalecamy ustawienia pierwszego suwaka na 1000 a drugiego na 1. Program wyśle tysiąc wiadomości, rozłączy połączenie z serwerem i odczeka sekundę zanim nawiąże kolejne połączenie i wyśle następne tysiąc wiadomości e-mail. W przypadku niektórych serwerów jest zalecane aby robić przerwy po 100 lub 1000 wysłanych wiadomości.

Patrz także: Tryby wysyłania wiadomości e-mail oraz obsługa sesji w programie AnoMail

Odbieranie poczty z wielu kont pocztowych pop3

Tak samo jak w module wysyłkowym AnoMail, w lokalnym module subskrypcji można korzystać z kilku kont pocztowych. Aby wprowadzić konfigurację konta pocztowego do odbierania poczty (pop3) lub wysyłania (smtp) w lokalnym module subskrypcji należy kliknąć ikonę Konto i wprowadzić dane do odbierania poczty (1) oraz dane konfiguracyjne do wysyłania poczty (3).

Dane do wysyłania poczty są potrzebne gdyby zechcieli Państwo korzystać z autorespondera, który wysyła ofertę lub dopełnia obowiązku informacyjnego w stosunku do odbiorców, którzy wyrazili zgodę na kontakt marketingowy z Państwa strony.

Jakie dane konfiguracyjne wprowadzić do modułu subskrypcji?

Dane konfiguracyjne do konfiguracji tzw. klienta poczty pop3/smtp otrzymacie Państwo od swojego dostawcy poczty lub można je skopiować z innego programu pocztowego, z którego obecnie korzystacie np. Microsoft Outlook.

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych należy je zapisać naciskając ikonę Dysk. Aby odczytać konfigurację wcześniej zapisanego konta trzeba kliknąć przycisk Dysk i wybrać funkcję Odczytaj ustawienia konta… lub Ostatnio używane…

Obsługa wielu kont pocztowych​
Przełączanie między różnymi kontami w module subskrypcji

Inne artykuły dot. realizacji wysyłek e-mail: