Archiwum korespondencji e-mail

Historia wysyłek z programu AnoMail

Archiwum korespondencji e-mail

W programie AnoMail użytkownik uzyskuje dostęp do archiwum korespondencji e-mail, historii korespondencji, listy tymczasowych blokad oraz archiwum news (ogłoszenia wysłane do grupy dyskusyjnej). Oznacza to, że wszystkie listy oraz wiadomości e-mail standardowo po wysłaniu zostają umieszczone w archiwum w celu późniejszego wykorzystania. Archiwum to jest zupełnie niezależne od programu Outlook, Windows Live Mail itp.

W Archiwum korespondencji e-mail program zapisuje informacje na temat tego co i kiedy zostało wysłane z danego komputera. W każdej chwili można sprawdzić listę odbiorców do których list został wysłany i dodać ich na listę tymczasowych blokad aby ponownie nie wysłać do nich mailingu. Program AnoMail nie zapisuje wysłanych wiadomości w Państwa skrzynce pocztowej w folderze Elementy wysłane bo mogłoby to doprowadzić do zapchania konta e-mail u dostawcy poczty.

Archiwum wysyłek e-mail z AnoMail

Aby uzyskać dostęp do Archiwum wysłanej korespondencji e-mail w głównym oknie programu AnoMail należy nacisnąć przycisk Archiwum, w którym domyślnie zapisywane są wszystkie listy.

Listy posortowane są wg daty wysłania. Najstarsze wiadomości znajdują się na początku listy. Aby usunąć wybranego maila należy ustawić się na nim i nacisnąć klawisz Delete lub prawy klawisz myszki i wybrać Usuń wybrany list e-mail. Dodatkowo można skasować całą zawartość archiwum naciskając prawy klawisz myszki i wybierając Skasuj całą zawartość.

W Archiwum można także sprawdzić do kogo został wysłany określony list (użyj prawego klawisza myszki) lub szukać listów po adresie e-mail. Dodatkowo jeżeli użytkownik chce wyświetlić archiwalny list wystarczy kliknąć na nim dwa razy lewym klawiszem myszki lub ewentualnie nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać funkcję Pokaż do kogo wysłano ten list…

Historia korespondencji e-mail w programie Anomail

Historia e-mailingu czyli historia adresów e-mail to funkcja, dzięki której program zapamiętuje do kogo wysłali Państwo mailing i nie zezwala na ponowną wysyłkę. Z tej funkcji korzystamy w sytuacji, gdy wysyłamy mailing do wielu grup wysyłkowych i nie chcemy aby ten sam e-mail trafił do osoby, której adres e-mail może znajdować się w wielu grupach wysyłkowych.

Historię e-mailingu włączamy w ustawieniach programu. W tym celu klikamy przycisk Ustawienia i wybieramy opcję Masowej korespondencji a następnie klikamy zakładkę Historia korespondencji. Historia „pamięta” adresy nawet po zamknięciu programu.

Załóżmy, że wysyłasz zapytanie do wszystkich grup wysyłkowych jakie posiadasz w firmie i nie chcesz się martwić czy któryś z odbiorców, do których wysłałeś pocztę w poniedziałek znajdzie się w grupie, do której chcesz wysyłać pocztę np. w piątek to historia idealnie nadaje się do zablokowania wysyłki do kogoś kto już otrzymał pocztę.

Co z ponowną wysyłką poczty do tych samych odbiorców?

Jeżeli ponownie chcesz wysłać mailing do tych osób, które już otrzymały listy od Ciebie, to kliknij przycisk Historia i wybierz Wyczyść aktualną historię adresów. Po usunięciu adresów program AnoMail od nowa będzie zapamiętywał do kogo wysyłany jest e-mailing. Historię adresów można zapisać do późniejszego wykorzystania klikając przycisk Historia a następnie wybierając Pokaż lub Zapisz historię e-mailingu.

W celu odczytania zapisanej uprzednio historii kliknij przycisk Historia i wybierz Odczytaj z pliku historię adresów… . Ewentualnie użyj funkcji Usuń z historii adresy z listy wysyłkowej, dzięki temu będzie można wysłać raz jeszcze mailing do tych samych osób, które zostały zapamiętane w historii korespondencji.

Historię mailingu testowano na grupie około miliona adresów e-mail. Wraz z przyrostem wielkości historii adresów na starszych komputerach może nastąpić spowolnienie pracy programu związane z koniecznością przetworzenia dużej ilości danych. Ponadto przy włączonej funkcji historii ponowna wysyłka na podane adresy zakończy się fiaskiem.

Tymczasowa blokada wysyłki na wybrane adresy

Podobną funkcjonalność jak historia mailingu oferuje funkcja Tymczasowa blokada wysyłki dostępna pod przyciskiem Historia -> Tymczasowa blokada wysyłki. Używana jest w sytuacji, w której mamy wczytaną do programu grupę adresów e-mail i tylko do części z nich nie chcemy wysłać mailing.

W takim przypadku klikamy Historia -> Tymczasowa blokada wysyłki  i wprowadzamy adresy e-mail na jakie korespondencja nie powinna być wysłana. Ta funkcja pamięta adresy na jakie nie wolno wysyłać e-mailingu do momentu zamknięcia programu lub przejścia do Tymczasowa blokada wysyłki i kliknięcia Adresy ->Wyczyść listę adresów.

Z tej funkcji możemy skorzystać na przykład w sytuacji, gdy wysłaliśmy zapytanie o możliwość przesłania oferty do wszystkich odbiorców z grupy adresowej. Załóżmy, że część z nich odpowiedziała, że chcą otrzymać ofertę. Ich adresy dodajemy do listy tymczasowo blokowanych adresów e-mail (Historia -> Tymczasowa blokada wysyłki) i dzięki temu wysyłając ponownie zapytanie o możliwość przesłania oferty do grupy odbiorców, AnoMail pominie tych adresatów, którzy już wcześniej wyrazili zgodę.

Jeżeli na jakiś adres e-mail nie powinno wysyłać się mailingu to należy go dodać do listy zastrzeżonej. Dzięki temu nigdy korespondencja nie zostanie wysłana na ten adres. Ponadto jeżeli chcesz przenieść historię i adresy zastrzeżone na inny komputer to np. skorzystaj z funkcji Zapisu sesji dostępnej w głównym oknie programu.

Inne artykuły związane z wysyłką mailingu: