Obsługa zwrotów warunkowych

zależnych od płci odbiorcy listu

Obsługa zwrotów warunkowych​

Sukces akcji wysyłkowej w dużej mierze zależy od treści wiadomości, w której powinno używać się pól personalizacji np. Imię (#IME#) odbiorcy lub nazwa firmy (#FMA#). Dodatkowo do personalizacji listu można używać funkcji o nazwie Obsługa zwrotów warunkowych zależnych od płci adresata.

Ta funkcja do personalizacji dostępna jest w oknie Edytora kontaktów programu AnoMail i pozwala na stosowanie rozbudowanych zwrotów zależnych od płci odbiorcy np. Szanowny Panie kupił Pan u nas… lub Szanowna Pani kupiła Pani u nas lub Szanowni Państwo kupili Państwo u nas itd. To wszystko po to aby dopasować treści do preferencji adresata listu oraz sprawić wrażenie komunikacji personalnej (jeden do jeden) a nie masowej (jeden do wielu).

W razie potrzeby można iść jeszcze o krok dalej i tworzyć dynamiczne treści w newsletterze, imienne kupony rabatowe lub nawet personalizować grafikę aby każdy odbiorca widział inny obraz. To spowoduje wzrost współczynników otwarć oraz kliknięć i przełoży się na wymierne korzyści dla Państwa firmy.

Zwroty warunkowe zwiększają współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji w odniesieniu do wysyłki mailingu oznacza ilość odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail w stosunku do wszystkich wysłanych wiadomości w ramach danej akcji mailingowej. Jeżeli dobrze przygotujecie treść wiadomości to odbiorca będzie przekonany, że piszecie tylko do niego.

W związku z tym zwroty zależne od płci adresata mają zastosowanie w tzw. cold mailingach czyli masowych wysyłkach do nieznanych odbiorców, które mają sprawiać wrażenie, że zostały wysłane tylko jednej osoby. Zalecamy aby skorzystali Państwo z możliwości personalizacji jaką oferuje nasze narzędzie do mailingu oraz poczytali o cold mailingu aby podnieść swoje wysyłki na wyższy poziom.

Gdzie znajduje się funkcja do obsługi zwrotów warunkowych?

Obsługa zwrotów warunkowych zależnych od płci dostępna jest w Edytorze kontaktów pod przyciskiem Rekordy. Program AnoMail pozwala używać wielu zwrotów zależnych od płci w danym mailu. W praktyce korzysta się maksymalnie z dwóch lub trzech i w ten sposób przygotuje się list tak jakby był skierowany tylko do konkretnej osoby.

Uzupełnij pole "płeć" w bazie do mailingu

Aby funkcja mogła działa Państwa baza adresowa musi mieć uzupełnioną kolumnę z polem „Płeć” zawierającą wartość „1” w przypadku mężczyzn lub „0” w przypadku kobiet. Program potrafi rozpoznać płeć na podstawie imienia odbiorcy. Można także skorzystać funkcji do rozpoznawania imion lub nazwisk z adresów e-mail.

Program wstawia przygotowany przez Państwa zwrot do pól personalizacji np. #PP1# (pole personalizacji nr 1), które później poprzez przycisk Personalizacja wstawia się do treści wiadomości. W praktyce przed wstawieniem pól personalizacji ze zwrotami warunkowymi należy zaplanować całą treść listu i zastanowić się w którym miejscu newslettera mają być wstawione teksty zależne od płci adresata np. ostatnio telefonował Pan lub ostatnio telefonowała Pani. Tak przygotowana treść sprawi, że odbiorca pomyśli iż list został wysłany tylko do niego.

Korespondencja seryjna email – różny tekst w zależności od płci

AnoMail uzupełni w bazie wszystkie przygotowane przez Państwa zwroty warunkowe na podstawie płci odbiorcy. Działa to na podobnej zasadzie jak reguła „Jeśli …. to … inaczej” znana z korespondencji seryjnej programu Word. W związku z tym treść pisze się tak jakby tworzyli Państwo jeden list w programie pocztowym np. Mozilla Thunderbird i chcieli go wysłać do jednego odbiorcy.

Należy pamiętać aby zwrot warunkowy zależny od płci pojawił się w pierwszym akapicie newslettera lub nawet w temacie wiadomości. To sprawi, że list nie przejdzie niezauważony przez adresata i na pewno wyróżni się na tle innych „bezimiennych” newsletterów. Do spotęgowania efektu można użyć animowanych newsletterów.

Rozpoznawanie imion oraz płci z adresu e-mail

Program rozpoznaje płeć po zawartości pola personalizacji #GEN# (płeć). W związku z tym przed wysyłką można zobaczyć czy płeć przy każdym rekordzie w bazie jest dobrze ustawiona. Jeżeli program przy danych odbiorcy wykryje cyfrę 1 to oznacza, że mamy do czynienia z odbiorcą płci męskiej. Jeżeli wykryje cyfrę 0 to mamy do czynienia z odbiorcą płci żeńskiej.

Patrz: Filtrowanie rekordów i poszukiwanie pustych pól personalizacji

Jeśli w programie AnoMail w polu płeć nie umieści się ani cyfry „1” ani „0” to program wie, że ma używać zwrotu np. Szanowny Klient. Oczywiście ten zwrot sami Państwo ustawiacie w oknie do uzupełniania zwrotów warunkowych. W razie konieczności program na podstawie imienia sam potrafi rozpoznać płeć.

Gdybyście Państwo chcieli skorzystać z funkcji rozpoznawania płci na podstawie imienia to w oknie edytora kontaktów programu AnoMail należy kliknąć przycisk Rekordy i wybrać funkcję Uzupełnij brakujące wpisy… a na koniec kliknąć Rozpoznaj płeć na podstawie imienia. Warto z tej funkcji korzystać bo dzięki personalizacji znacznie zwiększa się skuteczność wysyłki zwłaszcza do bazy stałych klientów. Patrz także: Format bazy adresowej z polami personalizacji.

Ciekawe artykuły związane z wysyłkami: