Obsługa zwrotów warunkowych

zależnych od płci odbiorcy listu

Obsługa zwrotów warunkowych​

Sukces akcji wysyłkowej w dużej mierze zależy od treści wiadomości, w której powinno używać się pola personalizacji np. Imię (#IME#) odbiorcy lub nazwa firmy (#FMA#). Dodatkowo do personalizacji listu można używać funkcji o nazwie Obsługa zwrotów warunkowych zależnych od płci. Ta funkcja dostępna jest w oknie Edytora kontaktów programu AnoMail i pozwala na stosowanie rozbudowanych zwrotów zależnych od płci np. Szanowny Panie kupił Pan u nas… lub Szanowna Pani kupiła Pani u nas lub Szanowni Państwo kupili Państwo u nas itd.

Zwroty warunkowe zwiększają współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji w odniesieniu do wysyłki mailingu oznacza ilość odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail w stosunku do wszystkich wysłanych wiadomości w ramach danej akcji mailingowej. Zwroty zależne od płci mają zastosowanie w tzw. cold mailingach czyli masowych wysyłkach, które mają sprawiać wrażenie, że zostały wysłane tylko jednej osoby.

Gdzie znajduje się funkcja do obsługi zwrotów warunkowych?

Obsługa zwrotów warunkowych zależnych od płci dostępna jest w Edytorze kontaktów pod przyciskiem Rekordy. Program AnoMail pozwala używać do 6 zwrotów zależnych od płci w danym mailu. Program wstawia ustawiony przez Państwa zwrot do pól personalizacji np. #PP1# (pole personalizacji nr 1), które później poprzez przycisk Personalizacja wstawia się do treści maila.

Rozpoznawanie imion oraz płci z adresu e-mail

Program rozpoznaje płeć po zawartości pola personalizacji #GEN# (płeć). W związku z tym przed wysyłką można zobaczyć czy płeć przy każdym rekordzie w bazie jest dobrze ustawiona. Jeżeli program przy danych odbiorcy wykryje cyfrę 1 to oznacza, że mamy do czynienia z odbiorcą płci męskiej. Jeżeli wykryje cyfrę 0 to mamy do czynienia z odbiorcą płci żeńskiej. Jeśli w programie AnoMail w polu płeć nie umieści się ani cyfry 1 ani 0 to program wie, że ma używać zwrotu np. Szanowny Klient. Oczywiście ten zwrot sami Państwo ustawiacie w oknie do uzupełniania zwrotów warunkowych. W razie konieczności program na podstawie imienia sam potrafi rozpoznać płeć.

Gdybyście Państwo chcieli skorzystać z funkcji rozpoznawania płci na podstawie imienia to w oknie edytora kontaktów programu AnoMail należy kliknąć przycisk Rekordy i wybrać funkcję Uzupełnij brakujące wpisy… a na koniec kliknąć Rozpoznaj płeć na podstawie imienia. Warto z tej funkcji korzystać bo dzięki personalizacji znacznie zwiększa się skuteczność wysyłki zwłaszcza do bazy stałych klientów. Patrz także: Format bazy adresowej z polami personalizacji.

Ciekawe artykuły związane z wysyłkami: