Tymczasowa blokada wysyłki

w oprogramowaniu AnoMail

Chwilowa blokada wysyłki

Program AnoMail posiada szereg funkcji do permanentnego lub tymczasowego blokowania wysyłek. Tymczasowa blokada wysyłki to jedna z funkcji dostępna w głównym oknie programu pod przyciskiem Historia. Tymczasowa blokada wysyłki używana jest w sytuacji, w której posiadacie Państwo bazę adresową np. wszystkich uczestników szkolenia. Część z tych osób zapłaciła już fakturę VAT za szkolenie a pozostałym trzeba się przypomnieć ale nie ma sensu wysyłać mailingu do wszystkich.

Jak dodać adresy e-mail na listę tymczasowej blokady wysyłki?

Aby z listy wysyłkowej tymczasowo usunąć określone adresy należy je dodać na listę tymczasowych blokad. W takim przypadku klika się przycisk Historia i korzystając z funkcji Tymczasowa blokada wysyłki wprowadza adresy osób, do których nie trzeba wysyłać przypomnienia o zapłacie za fakturę.

Od tej pory program AnoMail nie pozwoli do tych odbiorców wysłać poczty do momentu wyłączenia i ponownego uruchomienia programu. Aby usunąć odbiorców z listy wysyłkowej można użyć przycisku Porządkuj i wybrać funkcję Usuń zastrzeżone + blokowane adresy.

Tymczasowa blokada wysyłki e-mailingu

Gdyby przez przypadek ktoś próbował wysłać pocztę na adresy z tymczasowej listy blokad to AnoMail pokaże stosowny komunikat i nie pozwoli zrealizować wysyłki do odbiorców, którzy tymczasowo nie powinni otrzymać żadnej wiadomości. Tymczasowa blokada dostępna jest do momentu wyłączenia programu AnoMail lub do czasu usunięcia wyczyszczenia listy tymczasowo blokowanych adresów e-mail.

Jak dodać lub zobaczyć adresy z listy tymczasowych blokad?

Aby zobaczyć lub uzupełnić listę aktualnie blokowanych adresów e-mail należy kliknąć przycisk Historia i wybrać funkcję Tymczasowa blokada wysyłki… Następnie można dopisać lub usunąć adresy e-mail. W razie konieczności można kliknąć przycisk Adresy… i wybrać funkcję Wyczyść listę adresów.

Archiwum i tymczasowa blokada wysyłki

Tymczasowa blokada wysyłki włącza się automatycznie w sytuacji, w której otwieracie Państwo list archiwalny z Archiwum korespondencji e-mail. Ci wszyscy odbiorcy, którzy już dany list otrzymali trafiają na tymczasową listę blokad aby uniknąć sytuacji, w której drugi raz wyślecie do odbiorcy taką samą treść.

Nigdy nie wysyłaj tej samej treści do tych samych odbiorców

Filtry antyspamowe „nie lubią” gdy ponawia się wysłanie tej samej treści, zwłaszcza takie mechanizmy antyspamowe jak Pyzor/Ryzor. W związku z tym program AnoMail będzie prosił o usunięcie tych adresów z listy wysyłkowej aby uniknąć sytuacji, że Wasz mail zostanie zakwalifikowany jako spam tylko dlatego, że ponownie wysyłacie go w takiej samej postaci do tych samych odbiorców.

Jak zobaczyć adresy z listy tymczasowych blokad?

Podgląd adresów z tymczasowych blokad dostępny jest w module wysyłkowym po naciśnięciu przycisku Historia i wybraniu funkcji Tymczasowa blokada wysyłki. Ponadto będąc w Archiwum korespondencji i ustawiając się na danym liście można zobaczyć do kogo wysłano daną wiadomość wybierając funkcję Pokaż do kogo wysłano ten list…

Patrz także: Na czym polega higiena baz adresowych?

Gdyby jednak mieli Państwo chęć wysłania wiadomości do tych odbiorców, którzy znaleźli się na liście tymczasowych blokad to należy kliknąć przycisk Historia a następnie wybrać funkcję Tymczasowa blokada wysyłki i wyczyścić listę adresów. W oknie można kliknąć przycisk Adresy… i wybrać stosowną funkcję.

Warte przeczytania artykuły związane z wysyłką: