Program do zbierania maili

Program do zbierania maili ze stron internetowych

Oprogramowanie AnoMail to program do zbierania maili z Internetu oraz wysyłania zapytań o możliwość przesłania zapytań Ma wbudowane 3 moduły służące do zbierania adresów e-mail bezpośrednio ze stron internetowych. Moduły te dostępne są w głównym oknie programu pod przyciskiem Importuj.

Konwerter MSG na EML

Konwerter wiadomości MSG do EML

W wybranych opcjach licencji programu AnoMail dostępny jest Konwerter MSG do EML. Konwerter listów MSG na EML pozwala zamieniać listy z programu Microsoft Outlook MSG na format EML obsługiwany przez np. Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail lub Outlook Express.

Import i eksport bazy adresów do Excel CSV

W programie AnoMail można używać spersonalizowanych baz adresowych pobieranych bezpośrednio z pliku CSV przygotowanego w programie Microsoft Excel. Funkcja importu baz z formatu CSV dostępna jest w oknie edytora kontaktu po naciśnięciu menu Plik.

Import adresów e-mail TXT, CSV, XLS, DOC w programie AnoMail

Import adresów e-mail TXT, CSV, XLS, DOC

Do programu AnoMail można importować adresy z plików w różnym formacie, schowka Windows, folderów zawierających pliki tekstowe, z okna dowolnej aplikacji Windows, ze stron internetowych, z wiadomości programów Live Mail/Thunderbird, z wiadomości programu Microsoft Outlook, Word, Excel, wizytówek kontaktów w formacie VCard/Contact oraz z książki adresowej Windows (WAB).

Higiena baz adresowych​​

Obsługa zwrotów z niedostarczonej poczty

Program AnoMail rozpoznaje zwroty z niedostarczonej poczty tzw. odbicia (ang. Bounces). Po wysłaniu poczty może się okazać, że skrzynka odbiorcy nie istnieje (tzw. twardy zwrot) lub skrzynka odbiorcy jest zapchana (miękki zwrot) i wtedy przychodzi do Państwa odbicie (zwrot) z informacją, że nie można było dostarczyć poczty do określonego odbiorcy.

Deduplikacja lub podział adresów​

Usuwanie zdublowanych adresów e-mail z pliku

Funkcja do deduplikacji i dzielenia adresów na grupy dostępna jest w głównym oknie programu AnoMail pod przyciskiem Porządkuj. Ta funkcja służy do dzielenia dużych baz adresowych na mniejsze części. Baza wyjściowa musi być zapisana w jednym dużym pliku tekstowym zawierającym każdy adres e-mail w osobnym wierszu bez dodatkowych danych.

Wykluczanie adresów e-mail z wysyłki ​

Wykluczanie adresów e-mail z wysyłki na podstawie listy plików z adresami

Funkcja „Wyklucz adresy na podstawie wielu plików” pozwala na oczyszczenie głównej listy adresowej (tzw master) z adresów znajdujących się w wielu osobnych plikach zawierających adresy e-mail. Dla przykładu macie Państwo główną bazę firm a dodatkowo w dziesięciu różnych osobnych bazach znajdują się adresy tych samych odbiorców, którzy znajdują się w głównej bazie.