Ochrona przed zawieszeniem programu

w trakcie wysyłki z Anomail

Ochrona przed zawieszeniem programu

Program AnoMail został tak zaprojektowany aby nawet w sytuacji awaryjnej chronić Państwa przed utratą informacji na temat tego do kogo poczta została wysłana. Ochrona przed zawieszeniem programu jest zawsze aktywna więc nie trzeba jej nigdzie włączać. Dlatego nie musicie Państwo obawiać się sytuacji, w której dochodzi do restartu komputera, zawieszenia programu lub innej sytuacji losowej np. wyłączenie zasilania. Po ponownym włączeniu komputera i uruchomieniu programu, AnoMail ustawi się kursorem na tej pozycji (adresie) od której można wznowić wysyłkę. 

 

Zawieszenie programu AnoMail w trakcie wysyłki w teorii może się zdarzyć ale w praktyce pojawia się bardzo rzadko i zwykle w sytuacjach, w których źle skonfigurowany antywirus blokuje AnoMail np. po wykryciu wysłanych wielu tysięcy wiadomości. Częściej zdarza się sytuacja, że ktoś zostawi komputer włączony na noc i aktualizacja Windows zrestartuje komputer lub na chwilę zabraknie zasilania. W takiej sytuacji po ponownym włączeniu programu AnoMail pojawi się komunikat z informacją ile trwała wysyłka, jaki wygenerowano transfer oraz od jakiego adresu e-mail można wznowić wysyłkę naciskając przycisk Wysyłka… i wybierając opcje Wznów od pozycji #670…

Adresy na jakie wysłano mailing przed awarią

Ochrona przed zawieszeniem programu jest aktywna więc gdyby jednak doszło do awarii to po uruchomieniu AnoMail, program wyświetli listę adresów do których wysyłka została zrealizowana. W razie konieczności można taką bazę zapisać do osobnego pliku lub można dodać na listę tymczasowych blokad po naciśnięciu przycisku Tymczasowa blokada. W przypadku bazy adresowej udostępnianej tylko w trybie do odczytu program nie pozwoli zapisać ani skopiować adresów do których poczta została wysłana tylko je pokaże.

Przerwana wysyłka ze względu na limity

Może się natomiast zdarzyć, że AnoMail zbyt szybko wysyła pocztę i przekracza limity (minutowe, godzinowe lub dobowe), które nakłada Państwa dostawca poczty i wtedy program zatrzymuje się z komunikatem o limicie na Państwa serwerze. W takiej sytuacji program wyświetli informacje o tym, że Państwa serwer informuje go o przekroczonym limicie i zatrzyma się na pozycji od której będzie można później wznowić wysyłkę, gdy limit zostanie zdjęty lub minie określony czas.

W ustawieniach AnoMail można spowolnić wysyłkę

W każdej chwili w ustawieniach programu można spowolnić wysyłkę do takiej ilości aby była zgodna z wytycznymi Państwa dostawcy poczty. Oczywiście w każdej chwili można wznowić wysyłkę przerwaną wysyłkę od kolejnego adresu używając funkcji Wysyłka… -> Wznów od…

przeciążony serwer lub problem z internetem

W przypadku problemów z niestabilnym łączem internetowym lub przeciążonym serwerem poczty w Państwa firmie hostingowej starsze wersje AnoMail przerywały wysyłkę i czekały na ręczne wznowienie co mogło stanowić problem zwłaszcza, gdy komputer wysyłał pocztę w nocy bez żadnego nadzoru. Dlatego w najnowszym AnoMail można ustawić długi czas oczekiwania na serwer. W takiej sytuacji AnoMail zatrzymuje się i gdy Państwa serwer pocztowy nie odpowiada to czeka np. minutę zanim oznaczy, że dany adres e-mail nie został przyjęty do wysyłki. Gdy Państwa serwer pocztowy znowu będzie dostępny to AnoMail wznawia wysyłkę do kolejnych osób.

czytaj artykuły na temat: