Ustawienia

E-maile nie docierają do odbiorców​?

Wiadomości e-mail nie docierają do odbiorców

Jeżeli Twoje wiadomości e-mail nie docierają do odbiorców to sprawdź ustawienia SFP, DKIM, DMARC oraz rDNS na Twoim serwerze wysyłkowym lub domenie. Poprawne skonfigurowanie tożsamości nadawcy jest niezbędne aby można było mówić o wysokiej dostarczalności poczty wysłanej z programu AnoMail

Wysyłanie poczty przez darmowe skrzynki​

Wysyłanie poczty przez darmowe skrzynki GMail, Onet, WP, Interia, o2, Outlook

AnoMail pozwala na wysyłanie poczty przez darmowe skrzynki e-mail takie jak GMail, Onet, WP, Interia, o2, Outlook.com itp. AnoMail współpracuje z dowolnym dostawcą kont pocztowych pop3/smtp. Jednakże dostawcy darmowych kont pocztowych nie zezwalają na wykorzystywanie ich serwerów do realizacji masowych wysyłek i mogą zablokować Państwa konto przy próbie wysyłania kilkudziesięciu wiadomości.

Pierwsze kroki w programie AnoMail​

Wprowadzenie do programu AnoMail

Pakiet AnoMail jest oprogramowaniem typu desktop czyli instalowany jest w komputerze użytkownika i służy do zbierania adresów e-mail, ich weryfikacji oraz wysyłania masowej korespondencji e-mail w tym także zwykłych newsletterów.

Serwery do mailingu​ i zapytań

Serwery do mailingu z programu AnoMail

Program e-mailingowy AnoMail należy do grupy oprogramowania komputerowego desktop, które instaluje się w komputerze użytkownika. W związku z tym domyślnie do wysyłki poczty używane jest konto pocztowe (czyt. serwer pocztowy) Państwa dostawcy poczty (ISP).

Ustawienia modułu wysyłkowego

Ustawienia modułu wysyłkowego AnoMail

Ustawienia modułu wysyłkowego zostaną wyświetlone po naciśnięciu w głównym oknie programu przycisku Ustawienia a następnie wybraniu funkcji Masowej korespondencji. Pod przyciskiem Ustawienia zebrano najważniejsze ustawienia programu.

AnoMail wysyłka z serwera lokalnego

Wysyłka wiadomości bez serwera dostawcy poczty

W AnoMail możliwa jest wysyłka wiadomości bez serwera dostawcy poczty. Program wysyła wiadomości z serwera lokalnego czyli tzw. localhost. Ten tryb wysyłki zalecany jest tylko dla zaawansowanych użytkowników gdyż wymaga stałego adresu IP oraz zmian konfiguracji rekordu SPF w domenie wysyłkowej.

Raport DSN - Potwierdzenie przeczytania

Raporty DSN: Potwierdzenie dostarczenia maila

W AnoMail możliwe jest włączenie raportów DSN czyli żądania potwierdzenia odbioru oraz żądania potwierdzenia odczytania wiadomości. Z funkcji korzystamy gdy wysyłamy ważny mailing i zależy nam na tym aby mieć potwierdzenie iż wiadomość rzeczywiście dotarła do odbiorcy.

Jak zwiększyć dostarczalność wiadomości e-mail

Jak zwiększyć dostarczalność wiadomości e-mail

Aby zwiększyć dostarczalność wiadomości e-mail w pierwszej kolejności należy upewnić się czy list nie ma znamion spamu tzn. czy w treści wiadomości nie znajdują się słowa lub frazy, na które wyczulone są filtry antyspamowe lub grafika wstawiona do wiadomości nie zajmuje całej powierzchni listu.

Praca w grupie w programie AnoMail​

Praca w grupie w programie mailingowym AnoMail

Program AnoMail został zaprojektowany do pracy na jednym lub wielu stanowiskach. W przypadku potrzeby użycia programu w grupie kilku czy też kilkudziesięciu użytkowników z jednej firmy, którzy znajdują się w tej samej lokalizacji lub w rozproszonych oddziałach należy zainstalować program u każdego z użytkowników z osobna

Ochrona przed zawieszeniem programu​

Ochrona przed zawieszeniem programu w trakcie wysyłki e-mail

Program został tak zaprojektowany aby nawet w sytuacji awaryjnej chronić Państwa przed utratą informacji na temat tego do kogo poczta została wysłana. W związku z tym nie musicie obawiać się sytuacji, w której dochodzi do restartu komputera, zawieszenia programu lub innej sytuacji losowej np. wyłączenie zasilania.