Rejestracja aplikacji w Azure

własne klucze oAUTH 2.0

Rejestracja aplikacji w Azure

Najnowsza wersja AnoMail wspiera protokół autoryzacyjny OAUTH 2.0 na kontach Microsoft. Dodatkowo można korzystać z własnych kluczy autoryzacyjnych utworzonych w usłudze tożsamości Microsoft Entra. Klucze do aplikacji pozwalają mieć większą kontrolę nad tym jaka aplikacja oraz jaki pracownik może wysyłać masową pocztę z konta firmowego.

Aby utworzyć własne klucze do AnoMail, należy zalogować się do usługi Microsoft Entra (dawniej Azure) i zarejestrować nową aplikację. Programowi AnoMail przypisuje się uprawnienia do wysyłania i odbierania poczty w Państwa dzierżawie a następnie udostępnia klucze autoryzacyjne wybranym pracownikom.

Po zarejestrowaniu aplikacji w Azure AD otrzymacie Państwo unikalny identyfikator aplikacji (ang. Application ClientID), tajny klucz (ang. Application client secret), numer dzierżawy czyli katalogu (ang. Tenant) oraz numer portu komunikacyjnego (opcjonalnie). Powyższe dane wprowadza się do programu AnoMail przechodząc do ustawień.

Prywatne klucze aplikacji oAuth dla Microsoft Entra
Własne klucze autoryzyjące do oAUTH utworzone w Microsoft Entra (Azure)

Do używania własnych kluczy autoryzacyjnych w ustawieniach programu AnoMail potrzebne będą:

  • Identyfikator aplikacji – unikalny numer aplikacji na podstawie którego Microsoft będzie mógł rozpoznać nasze oprogramowanie.
  • Tajny klucz klienta – hasło aplikacji, które zostanie utworzone w trakcie rejestracji programu.
  • Numer dzierżawy (ang. Tenant) czyli numer Państwa firmowego katalogu w usłudze Azure A