Żądanie potwierdzenia przeczytania

wiadomości e-mail przez odbiorcę

Potwierdzenie przeczytania wiadomości

Funkcja żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości e-mail w programie AnoMail służy do informowania nadawcy, czy odbiorca otworzył i przeczytał jego wiadomość. Jest to przydatne narzędzie do monitorowania dostarczenia i odczytu ważnych wiadomości.

Gdy nadawca zaznaczy w poniższym oknie Potwierdzenie odczytania to AnoMail wysyła e-mail z prośbą o potwierdzenie przeczytania listu. Po otwarciu wiadomości u odbiorcy pojawi się u niego komunikat z prośbą o potwierdzenie, że odczytał wiadomość. Nadawca otrzymuje tę informację, co może być przydatne w sytuacjach, w których ważne jest upewnienie się, że odbiorca rzeczywiście przeczytał list.

AnoMail potrafi rozpoznać wiadomości e-mail z żądaniem potwierdzenia przeczytania listu i wykonać dodatkowe działania np. ponowić mailing do osób, które nie potwierdziły przeczytania listu. Jednak warto zaznaczyć, że nie wszyscy odbiorcy będą skłonni udzielić potwierdzenia przeczytania. Ostatecznie to zależy od ustawień prywatności i preferencji odbiorcy.

Raporty potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia
Włącz żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości e-mail

Potwierdzenie odczytania przesyłki e-mail

W momencie, gdy odbiorca potwierdzi przeczytanie listu otrzymujemy informację zwrotną w postaci wiadomości e-mail z informacją o wyświetleniu listu w komputerze odbiorcy. Ten raport przyjdzie tylko wtedy gdy odbiorca ręcznie potwierdzi komunikat pt. „Nadawca żąda potwierdzenia przeczytania”

AnoMail potrafi rozpoznać takie odpowiedzi i pokazać, którzy odbiorcy z grupy wysyłkowej potwierdzili odebranie listu. Z kolei korzystając z funkcji porządkujących można usunąć z listy wysyłkowej te osoby, które potwierdziły otrzymanie wiadomości i zostawić tylko te do których należy ponowić wysyłkę. Podgląd adresów osób z potwierdzeniem dostarczenia znajduje się w module subskrypcji pod przyciskiem Raport oraz w module wysyłkowym pod przyciskiem Odbiorcy/Kontakty.

Patrz także: Śledzenie skuteczności wysyłek e-mail

Żądanie potwierdzeń przeczytania
Żądanie potwierdzenia przeczytania u odbiorcy wiadomości e-mail

AnoMail zbiera odpowiedzi z potwierdzeniami przeczytania

Lokalny moduł subskrypcji AnoMail (zielona ikona na pulpicie) rozpoznaje raporty przeczytania, które wracają do Państwa i zbiera je aby potem można było ponowić mailing do tych co nie odpowiedzieli lub usunąć z listy wysyłkowej odbiorców z potwierdzeniem przeczytania.

Należy mieć na uwadze, że odbiorca Państwa mailingu może kliknąć „Nie potwierdzam” i wtedy nie przyjdzie do Państwa raport odczytania wiadomości. Działa to też w drugą stronę. Jeżeli ktoś naciśnie „Tak potwierdzam” to nie oznacza, że rzeczywiście przeczytał treść Państwa wiadomość e-mail.

Aby usunąć z listy wysyłkowej odbiorców, którzy potwierdzili odebranie wiadomości e-mail należy nacisnąć przycisk Porządkuj a następnie wybrać funkcje Usuń adresy z potwierdzeniem odbioru. Z kolei podgląd adresów z potwierdzeniami odczytania poczty znajduje się pod przyciskiem Odbiorcy/Adresy.

Zobacz także: Wysyłanie wiadomości SMS z AnoMail

Usuwanie odbiorców z potwierdzeniem odbioru
Usuwa z listy wysyłkowej odbiorców z potwierdzeniem odebrania wiadomości e-mail

żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości

AnoMail obsługuje także raport dostarczenia poczty, który jest raportem automatycznym. Wymaga aby na serwerze pocztowym nadawcy działała specjalna funkcja (rozszerzenie) do obsługi statusów DSN. Funkcja raportów DSN dostępna jest na serwerach np. Microsoft Exchange.

Dzięki funkcji żądania potwierdzenia dostarczenia możemy otrzymać automatyczne potwierdzenie, że wiadomość dotarła do skrzynki odbiorcy. Adresat korespondencji nic nie musi wykonywać a w szczególności klikać potwierdzenie odczytania. Funkcja raportu sprawdza się w przypadku konieczności udowodnienia odbiorcy, że wysłaliśmy do niego maila z np. fakturę.

Potwierdzenie przychodzi do nas automatycznie i jest rozpoznawane przez oprogramowanie AnoMail. W związku z tym program AnoMail „wie” że wiadomość dotarła do adresata i umieszcza jego adres na liście adresów e-mail z potwierdzeniami odbioru. Potem można wykorzystać te informacje np. do odnalezienia adresów e-mail tylko tych osób, które nie potwierdziły odczytania Państwa wiadomości.

Funkcja potwierdzeń DSN zależna jest od dostawcy poczty i może nie być obsługiwana w Państwa opcji hostingu. Gdyby taka sytuacja miała miejsce należy skontaktować się z dostawcą poczty i poprosić o włączenie funkcji statusów DSN (ang. Delivery Status Notification).

Twój serwer musi obsługiwać raporty DSN

Aby móc skorzystać z tej funkcji Państwa poczty musi obsługiwać np. Postfix DSN extension. Raporty DSN bardzo obciążają serwer wysyłkowy więc nie są oferowane w tanich pakietach hostingowych. Domyślnie raporty dostępne są dla użytkowników korzystających z dedykowanych serwerów poczty lub np. serwera Microsoft Exchange.

Polecane artykuły dla e-mail marketerów: