Konfiguracja filtra antyspamowego GMail

integracja AnoMail z filtrem google

Konfiguracja Filtra do testów antyspamowych

W tym artykule omówimy konfigurację jednego z najlepszych filtrów antyspamowych firmy Google. W programie AnoMail dostępny jest tester antyspamowy GMail (Google), który pozwala wykonywać rzeczywiste testy antyspamowe. Dzięki niemu można sprawdzić czy Państwa wiadomość e-mail nie będzie kwalifikowana jako spam u odbiorców korzystających z filtrów antyspamowych na serwerach Google.

Jak skorzystać z testera antyspamowego GMail?

Dostęp do testera antyspamowego jest możliwy po kliknięciu w głównym oknie programu AnoMail przycisku Antyspam. AnoMail wysyła wiadomość email na konto Gmail i sprawdza czy list jest kwalifikowany przez serwery Google jako spam czy też nie. Filtr antyspamowy Google analizuje wiele czynników na podstawie, których podejmuje decyzję w których folderze skrzynki odbiorczej umieścić Państwa wiadomość.

Konfiguracja filtra antyspamowego GMail w AnoMail

W pierwszej kolejności należy skonfigurować tester antyspamowy GMail w programie AnoMail. W tym celu w module wysyłkowym przejdź do Ustawień i kliknij zakładkę Filtr Google Antyspam. W dalszej kolejności wprowadź login i hasło do swojego konto Google.

Google domyślnie blokuje dostęp do swojego filtra antyspamowego

Obecnie na nowym koncie Google WYŁĄCZONA jest funkcja Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Należy ją WŁĄCZYĆ aby AnoMail mógł zintegrować się z filtrem antyspamowym Google poprzez protokół pop3.

Utwórz osobne hasło na koncie Google dla AnoMail

Druga metoda to zalogować się na konto Google i utworzyć hasło aplikacji, które pozwoli utworzyć osobne hasło na potrzeby AnoMail. Zalecamy skorzystać z tej metody aby oddzielić główne hasło do konta Google od hasła używanego w innych aplikacjach.

Zmień ustawienia na swoim koncie Google/GMail

W tym celu trzeba zalogować się na konto Google z poziomu przeglądarki internetowej i przejść do sekcji Połączone aplikacje i witryny a następnie włączyć funkcję Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje. Od tej pory AnoMail powinien mieć dostęp do filtra antyspamowego w serwisie GMail.

Upewnij się także czy na tym koncie nie włączono tzw. Weryfikacji dwuetapowej, która do testów antyspamowych powinna zostać wyłączona. W razie dalszych problemów należy założyć nowe konto Google/GMail używając do tego trybu Incognito w swojej przeglądarce lub użyć innej przeglądarki (wyczyść pliki cookies i historię), następnie dokończyć proces zakładania konta i potwierdzenia, że chcecie Państwo korzystać z mniej bezpiecznych aplikacji.
 
Nowe konto Google/GMail NIE powinno być powiązane z innymi kontami Google, z których Państwo korzystacie oraz nie powinno mieć włączonego dwuetapowego uwierzytelnienia np. przez SMS.

Czy uzna Antyspam

Jak działa filtr antyspamowy Google/GMail

Jak dokładnie działa filtr antyspamowy GMail jest tajemnicą firmy Google ale z obserwacji oraz z materiałów, które publikuje firma Google możemy wyróżnić kilka czynników, które decydują o tym czy filtr antyspamowy uzna Państwa wiadomość jako spam lub jako reklamę i umieści Państwa wiadomość w folderze oferty.

Pokrewny temat: Nie wysyłaj newsletterów z darmowych kont pocztowych oraz usuń zdublowane adresy.

Zobacz także: Kto z Twoich klientów korzysta z filtra antyspamowego Google/GMail?

Najważniejsze elementy, które filtr antyspamowy bierze pod uwagę:

  • Uwierzytelnienie serwera wysyłkowego czyli czy ustawiono na Państwa serwerze SPF, DKIM, DMARC oraz revDNS.
  • Obecność serwera wysyłkowego lub domeny na listach spamerskich. Google sprawdza czy adres IP Państwa serwera lub adres domeny nie widnieje na popularnych listach spamerskich.
  • Treść wiadomości oraz temat i załączniki, sprawdza temat listu oraz treść w poszukiwaniu typowych dla spamu znamion np. jeden duży obrazek lub słowa „promocja”, „oferta”, „kredyt”, „szkolenie”, „Szanowni Państwo” itd.
  • Dane odbiorcy tzn. sprawdza czy list jest zaadresowany tylko do jednej osoby oraz czy w polu DO widnieje jej adres.
  • Oznaczenie masowych wiadomości oraz link wypisania tzn. sprawdza czy do nagłówków listu dodano Precedence Bulk oraz List-Unsubscribe, które są wymagane w przypadku wysyłania masowych wiadomości na serwery Google.
  • Historia domeny nadawcy i poprzednich e-mailingów kierowanych do serwerów Google. Analizuje czy wysyłali Państwo coś wcześniej ze swojej domeny oraz swojego serwera. Jeżeli nie było wysyłek to z automatu list może trafić do spamu.
  • Ocena zaangażowania odbiorców Państwa wiadomości tzn. sprawdza czy Państwa klienci od razu kasowali listy czy przenosili do folderu na później lub czy klikali w linki zamieszczone w wiadomości.
  • Ilość zgłoszeń antyspamowych – sprawdza ilu z Waszych odbiorców oznaczało Państwa wiadomości jako spam.
  • Waga listu oraz analiza załącznika. Listy cięższe niż 100 KB oraz zawierające załączniki mogą nie być wysyłane w całości. Tak Google zagląda do załącznika zwłaszcza jeżeli jest w popularnym formacie np. PDF, DOC itp.
  • Podobieństwo wiadomości do listów od innych firm, które wysyłają mailing o podobnej tematyce. Sprawdza jak odbiorcy traktowali wiadomości od innych firm, które zawierały treści podobne do tego co Państwo wysyłacie.

Testy antyspamowe i inna tematyka dot. mailingu: