Dodawanie grafiki do wiadomości bez ingerencji

Obrazki od razu wyświetlą się u odbiorcy

Wstawianie grafiki do wiadomości e-mail

Program AnoMail umożliwia dodawanie grafiki do wiadomości e-mail. Dzięki temu można do treści listu dodawać własne obrazki np. banery, zdjęcia, przyciski, które otrzymali Państwo od swojego grafika. Wskazany przez Państwa plik graficzny (zalecany format: JPG, PNG oraz GIF) zostanie osadzony w liście. To z kolei oznacza, że program pocztowy odbiorcy od razu wyświetli go u odbiorcy. Adresat listu nie będzie musiał klikać w swoim programie pocztowym przycisku Odblokuj obrazy lub Pobierz grafikę. W razie potrzeby można tworzyć animowane newslettery zawierające ruchome obrazki w formacie GIF.

Gdzie znajduje się funkcja do dodawania obrazków do treści listu?

Funkcja umożliwiająca dodawanie grafiki do wiadomości dostępna jest w oknie edycji listu pod przyciskiem Grafika. Program nie ingeruje w plik, który Państwo chcecie wstawić do listu. Zwracamy jednak uwagę aby obrazek nie był zbyt ciężki tj. waga nie powinna przekraczać 100 KB oraz nie może być za szeroki. Obrazki szersze niż 600 pikseli mogą sprawić, że list u odbiorcy od razu zostanie zakwalifikowany jako spam.

W przypadku chęci wysłania większego obrazka tzn. takiego, który zajmuje całą powierzchnię listu należy użyć funkcji Wstaw obraz z opcją podziału. Ta funkcja dzieli (tnie) obraz na małe części. To pozwala ominąć mechanizmy antyspamowe, które nie przepadają za wiadomościami e-mail zawierającymi tylko jeden duży obrazek.

Dodawanie grafiki do wiadomości bez ingerencji​

Dodawanie grafiki do wiadomości bez ingerencji oznacza, że program AnoMail nie zmienia nazwy pliku graficznego ani nie ingeruje w rozdzielczość grafiki. Plik graficzny zostanie osadzony w treści listu. Jeżeli plik waży 200 KB to o tyle wzrośnie waga całego listu. Dlatego zalecamy aby grafika była jak najlżejsza.

Zalecany format graficzny to JPG lub PNG. W razie potrzeby można także użyć pliku GIF. Pliki GIF pozwalają stworzyć animowane (migające przyciski), które zwracają uwagę odbiorcy. Jednak nie wszystkie programy pocztowe obsługują animacje zamieszczone w plikach GIF.

Analizator antyspamowy obrazków

Po wstawieniu grafiki do wiadomości zaleca się skorzystać z Analizatora antyspamowego obrazków, który pokaże czy wstawiona grafika nie ma znamion spamu. Program sprawdza wagę obrazków, nazwy plików, rozdzielczości itp. Warto skorzystać z tej funkcji aby dowiedzieć czy przez wstawioną grafikę list nie będzie kwalifikowany jako spam.

Polecane artykuły dot. wysyłek e-mail: