Analizator kodu HTML wiadomości

Diagnoza błędów technicznych w liście

Analizator kodu HTML wiadomości e-mail

Analizator kodu HTML wiadomości e-mail to jeden z analizatorów antyspamowych, które dostępne są w programie AnoMail. Funkcja sprawdza czy list jest wykonany poprawnie pod względem technicznym. Analizator kodu analizuje kod HTML z którego zbudowany jest list i szuka w nim elementów, które mogą powodować problemy z prawidłowym wyświetleniem listu u odbiorcy.

Różna wizualizacja listu w różnych programach pocztowych

Z racji tego, że różne programy pocztowe (desktop, webmail, mobile) mogą w różny sposób wyświetlać treść listu, AnoMail stara się wskazać co należy poprawić lub na co zwrócić uwagę aby mieć pewność, że list wyświetli się poprawnie u odbiorcy tzn. w takiej samej formie w jakiej się tego spodziewamy. Na poniższym obrazku przedstawiono przykład działania Analizatora HTML, który pokazuje, że trzeba zamienić kolor czerwony tekstu na inny, dodać link rezygnacji, zmniejszyć szerokość listu oraz usunąć typowo spamerskie zwroty.

Patrz także: Jak tworzyć responsywne szablony w Kreatorze Stripo

Dostęp do aktualnych reguł antyspamowych od producenta

Analizator kodu HTML wiadomości e-mail ma dostęp do najnowszych reguł kodowania mailingu dostarczanych od producenta AnoMail więc przed wysyłką możecie zdiagnozować praktycznie wszystkie podstawowe błędy, które mogą powodować, że list nie wyświetli się prawidłowo na urządzeniach mobilnych lub programach pocztowych typu webmail itp.

Analizator kodu HTML wiadomości e-mail
Sprawdza poprawność kodu HTML, z których zbudowana jest wiadomości graficzna

Projektowanie szablonów w Kreatorze Stripo

Najnowsza wersja programu AnoMail została zintegrowana z platformą Stripo, umożliwiając łatwe projektowanie maili. Wykorzystaj bogate szablony od Stripo, aby łatwo i szybko tworzyć responsywne wiadomości email. Dzięki połączeniu AnoMail i Stripo, Twoje kampanie mailingowe staną się bardziej efektywne i atrakcyjne niż kiedykolwiek wcześniej!

Responsywny szablon newslettera to taki szablon, który automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń, takich jak komputery, tablety i telefony komórkowe. Dzięki temu, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu odbiorca otwiera newsletter, treść będzie czytelna i estetycznie zaprezentowana. To umożliwia zachowanie spójności i atrakcyjności projektu bez względu na urządzenie, na którym jest przeglądany.

Edytor wiadomości e-mail
Możesz zaprojektować własny szablon newslettera w wizualnym edytorze Stripo

Program pokaże co poprawić w wiadomości e-mail

Przed wysyłką wiadomości e-mail program AnoMail sprawdza czy w kodzie listu nie ma podstawowych błędów, które powodują, że list nie wyświetli się prawidłowo u odbiorcy lub trafi do spamu tylko dlatego, że jest źle przygotowany.

Z racji tego, że różne programy pocztowe (desktop, webmail, mobile) mogą w różny sposób wyświetlać treść listu, AnoMail stara się wskazać, co należy poprawić lub na co zwrócić uwagę aby mieć pewność, że list wyświetli się u odbiorcy w takiej formie w jakiej się tego spodziewamy.

Analizator kodu HTML wiadomości​ email
Zawsze sprawdzaj swój list przed wysyłką

Co sprawdza Analizator kodu HTML wiadomości?

  • analizuje w trakcie podglądu listu kod wiadomości e-mail pod kątem popularnych błędów popełnianych przez osoby, które nie znają zasad projektowania emailingów
  • sprawdza czy kod HTML listu nie zawiera znaczników, które nie są obsługiwane przez popularne programy pocztowe desktop, webmail lub mobile
  • ostrzega o krytycznych błędach, które koniecznie należy naprawić przed wysyłką
  • sugeruje co należy poprawić aby list wyświetlał się poprawnie u odbiorcy albo co zrobić aby zwiększyć skuteczność mailingu np. dodając znacznik ALT do obrazków (tekst alternatywny)
  • ostrzega przed tekstem skopiowanym bezpośrednio z Microsoft Word, który może powodować problemy z wyświetleniem u odbiorcy korzystającego np. z oprogramowania webmail
  • oferuje wiele innych funkcji związanych z badaniem poprawności kreacji, które na bieżąco aktualizowane są przez specjalistów z naszego zespołu.

Dostęp do najnowszych reguł antyspamowych

Funkcja analizy kodu HTML listu dostępna jest tylko w okresie aktywnej opieki serwisowej i aktualizuje się automatycznie gdy AnoMail podłączony jest do internetu. Dzięki temu macie Państwo zawsze dostęp do najnowszych reguł a tym samym przed wysyłką jesteście samodzielnie bez pomocy eksperta zdiagnozować wszelkie błędy, które mogą sprawić, że list nie wyświetli się poprawnie u odbiorcy.

Dla przykładu tekst straci kolor po wysłaniu na konto Gmail tylko dlatego, że ktoś treść listu wkleił na podstawie tekstu skopiowanego bezpośrednio z programu Microsoft Word. Najnowsza wersja AnoMail „oczyszcza” wklejane teksty z elementów, które mogą powodować problemy.

Dostęp do reguł kodowania mailingu (CSS)

Moduł Analizatora kodu HTML dołączony do edytora listu jest aktualizowany automatycznie. W związku z tym użytkownik programu AnoMail zawsze ma dostęp do aktualnych reguł związanych z projektowaniem mailingów.

Generator listu na bazie Windows Live Mail

Tworząc list w programie AnoMail nie trzeba martwić się o poprawność wygenerowanego kodu listu gdyż program dba o to aby list wyglądał tak samo w różnych programach pocztowych. Generator wiadomości e-mail z programu AnoMail bazuje na rozwiązaniach firmy Microsoft wykorzystanych w dwóch popularnych programach pocztowych tj. Windows Live Mail oraz Outlook Express.

Wbudowany podgląd z programu Windows Live Mail

AnoMail posiada wbudowany podgląd listu odpowiadający programom pocztowym Microsoft Outlook Express oraz Windows Live Mail a to oznacza, że list u odbiorcy korzystającego z ww. programów będzie wyglądał tak samo jak w AnoMail. Niestety w programie Outlook 2010/2019 lub GMail mogą wystąpić różnice. Aby je wyeliminować należy korzystać z Analizatora kodu HTML wbudowanego w program AnoMail oraz sprawdzić wygląd listu naciskając ikonkę Podgląd widoczną w głównym oknie programu.

Wybrane dla Państwa tematy na dziś: