Kreator szablonów newsletterów

metoda Drag & drop (Przeciągnij i Upuść)

Kreator szablonów newsletterów​

W programie AnoMail dostępny jest kreator szablonów newsletterów służący do projektowania wzorów wiadomości e-mail w formie wizualnej metodą Drag & Drop czyli Złap i Upuść. Metoda ta polega na tym, że przy pomocy myszki przeciąga się element (np. zdjęcie) w miejsce, w którym ma się znaleźć. Możliwe jest to dzięki integracji programu AnoMail z platformą Stripo.

Kreatora szablonów Stripo oferowany jest w każdej opcji licencji AnoMail. Aby z niego skorzystać wystarczy w głównym oknie programu nacisnąć przycisk Przygotuj i wybrać funkcję Nowy w edytorze wizualnym Stripo lub kliknąć Menu Wiadomość i wybrać funkcję Utwórz szablon w edytorze Stripo.