Dynamiczne kody QR

zmienne fotokody kreskowe

Dynamiczne kody qr (QUICK CODE)

Program AnoMail obsługuje dynamiczne kody qr czyli każdy odbiorca wiadomości e-mail może otrzymać spersonalizowany fotokod QR zawierający unikalne dane. Dynamiczny kod QR może zawierać indywidualny kod rabatowy, unikalny link do strony internetowej, hasło dostępu do zamkniętej części serwisu itp. Możliwości zastosowania zmiennych fotokodów są bardzo duże.

Kody QR znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Można je spotkać na produktach, przesyłkach pocztowych lub plakatach reklamujących wydarzenia. Przy czym większość firm korzysta tylko ze statycznych kodów QR czyli takich samych dla wszystkich. AnoMail pozwoli zwiększyć możliwości wykorzystania kodów kreskowych o personalizację danych znajdujących się na kodach QR. Każdy odbiorca otrzyma zindywidualizowany kod qr zawierający dowolne dane, które chcecie Państwo zakodować na obrazku.

Zmienne kody QR mogą być wykorzystywana do przedstawiania informacji handlowych, które pojawią się dopiero po zeskanowaniu kodu QR lub pozyskiwania zgód marketingowych poprzez SMS. W tym drugim przypadku wysyła się do klienta wiadomość z kodem QR, w którym „umieszczona” jest wiadomość. 

Klient skanuje kod QR i w jego telefonie pojawia się gotowy do wysłania SMS, z ustaloną przez Państwa treścią np. Proszę o kontakt w celu przedstawienia oferty XYZ. Każdy z odbiorców może mieć indywidualną treść SMS i numer na który ma być wysłany. Więcej na ten temat można dowiedzieć się oglądając poniższy film.

Odtwórz film na temat Dynamiczne kody kreskowe QR

Gdzie w programie AnoMail jest funkcja do generowania dynamicznych kodów QR?

Dynamiczne kody QR wstawia się w AnoMail przechodząc do edycji wiadomości e-mail w formacie graficznym. Następnie naciska przycisk Grafika i wybiera funkcję Wstaw zmienny kod kreskowy QR. Na poniższym rysunku pokazano menu z funkcją generatora zmiennych kodów QR. W tym przypadku każdy z odbiorców otrzymuje kod QR z numerem biletu na koncert.

Generowanie dynamicznych kodów QR

Żeby można było generować spersonalizowane kody QR, wcześniej należy wczytać do programu bazę kontaktową na podstawie, której mają być tworzone zmienne kody kreskowe. W jednym z pól (kolumn) powinny się znaleźć dane na podstawie których ma być wygenerowany kod. Może to być np. kolumna #RBT# zawierająca kod rabatowy lub dowolna inna kolumna np. #LNK# czyli unikalny link do strony internetowej z ofertą dla konkretnego klienta.

Patrz: Generowanie płatności QR

Potrzebna baza danych z polami personalizacji

Bazę adresową z polami personalizacji wczytuje się do Edytora kontaktów programu AnoMail klikając ikonę Odbiorcy/Kontakty. Następnie wybiera się funkcję Edycja bazy w edytorze kontaktów. Wyświetli się okno edytora kontaktów w którym można tworzyć bazę od podstaw lub wczytać z innego programu np. Microsoft Excel.

Parametryzacja dynamicznych kodów qr

Wybierz komendę do wykonania po zeskanowaniu dynamicznego kodu qr

Na powyższym rysunku pokazano okno generatora dynamicznych kodów QR. W tym oknie, w pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijalnej komendę np.  http://, mailto: lub smsto:. W przypadku użycia komendy „http”, po zeskanowaniu kodu odbiorca listu będzie mógł zobaczyć w telefonie indywidualną stronę internetową np. z ofertą.

W przypadku użycia polecenia „mailto” zostanie utworzony nowy mail i wysłany do Państwa ze wstępnie ustawionym tematem i treścią zawierającą np. numer klienta. Z kolei użycie komendy „SMS” pozwoli wysłać z telefonu klienta SMS, na podany przez Państwa numer. Tę komendę można wykorzystać do pozyskiwania zgód na wysyłanie ofert poprzez SMS.

Przykłady komend do wykorzystania w dynamicznych fotokodach qr

				
					smsto:+48123456789:Poprosze o oferte dla klienta numer #KNT#
mailto:biuro@example.com?subject=Temat listu&body=Tresc z polem personalizacji np. #KNT#
https://www.example.com/promacja?klient=#KNT#
				
			

Nie stoi nic na przeszkodzie aby po zeskanowaniu kodu QR, odbiorca zobaczył sam kod rabatowy np.  #RBT# (kod rabatowy, numer biletu) itd. W tym przypadku tworzy się tzw. notatkę czyli pole z komendą powinno pozostać puste, a z listy rozwijalnej zawierające pola personalizacji należy wybrać np. #RBT# czyli kod rabatowy. 

Osoba, która zeskanuje kod zobaczy na wyświetlaczu swojego telefonu indywidualny kod rabatowy, który może pokazać podczas zakupów np. w sklepie stacjonarnym.

Zobacz także: Uzupełnianie pustych danych domyślnym tekstem

Tekst zastępczy w miejsce indywidualnego kodu QR

Gdyby okazało się, że przy danym odbiorcy (patrz pole 1 na powyższym rysunku) nie ma np. numeru klienta (#KNT#) to można wpisać zastępczy tekst (pole 2). Dynamiczny kod QR zostanie wygenerowany na podstawie zastępczego tekstu. 

Daje to szerokie pole do manewru i zachęty np. „Musisz kupić więcej aby otrzymać kod rabatowy”. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby tak jak w powyższym przykładzie wstawić komendę wysyłającą z telefonu odbiorcy SMS do Państwa.

Pokrewny temat: Generowanie statycznych kodów kreskowych

Twój dynamiczny kreskowy QR nie musi być czarno-biały

Mimo iż zazwyczaj kody QR są czarno białe, to w AnoMail można utworzyć kolorowy fotokod, który będzie pasował do szaty graficznej Państwa newslettera lub wizualnej identyfikacji firmy. Ze względów antyspamowych zalecamy aby obrazek nie był większy niż 450×450 pikseli. Wielkość fotokodu powinna oscylować w granicach rozmiaru 300×300 punktów.

Link i opis dla ludzi, którzy nie mają skanera kodów QR

W punkcie 4 i 5 koniecznie należy uzupełnić dane.  Warto wpisać link do strony, która związana jest z dynamicznym fotokodem QR. Ten link może zostać wykorzystany przez osoby, które nie chcą lub nie mogą zeskanować kodu QR. One po prostu klikną w obrazek i przejdą do podanej przez Państwa strony. Po najechaniu myszką na obrazek z kodem kreskowym wyświetli się tzw. etykieta ekranowa, którą wpiszecie np. „Zeskanuj kod telefonem”.

Spersonalizowane kody qr w mailingu

Dynamiczne kody QR mają bardzo duży potencjał, który możecie Państwo w pełni wykorzystać dysponując narzędziem takim jak AnoMail. Przy ich pomocy można przekazywać do klientów indywidualne komunikaty lub dane, które zostaną zakodowane na obrazku.

W trakcie wysyłki program AnoMail tworzy na żywo dynamiczne kody QR i osadza w treści listu, jako grafikę w formacie PNG. To oznacza, że seryjny kod qr przygotowany w AnoMail, od razu wyświetli się w programie pocztowym odbiorcy. Nazwy plików graficznych mają losowe nazwy czyli są neutralne dla filtrów antyspamowych.

Baza danych do personalizacji fotokodów

Baza do mailingu na potrzeby wysyłania zmiennych kodów QR, może być stworzona w dowolnym programie np. Microsoft Excel lub CRM. Baza musi być w tabeli zawierającej kolumny i wiersze czyli rekordy. Każda z kolumn zawiera osobne dane zwane danymi do personalizacji.

Na przykład w kolumnie o nazwie „E-mail” znajdują się adresy e-mail odbiorców. Kolumna o nazwie „Firma” zawiera nazwy firm. Kolumna o nazwie „Kod rabatowy” prezentuje kody rabatowe przypisane do odbiorców itd. W tym zakresie macie Państwo dowolność jeśli chodzi o nazewnictwo i ilość kolumn (do 33 pozycji). Maksymalna ilość rekordów (wierszy) nie może przekroczyć 100 tysięcy. Większe bazy należy podzielić na grupy po 100 tysięcy każda.

Łatwy import i przypisanie danych do wysyłki kodów kreskowych

Kolejność kolumn nie ma znaczenia gdyż w programie AnoMail jest funkcja do mapowania danych czyli przypisania danych z Państwa arkusza z danymi jakie rozpoznaje AnoMail. W razie potrzeby można także wprowadzać do AnoMail dane bezpośrednio metodą kopiuj wklej poprzez Schowek Windows lub odczytać je z pliku CSV.

W przypadku importu danych z pliku CSV warto ustawić kodowanie polskich znaków w standardzie UTF-8, Windows-1250 lub Europa Środkowa (ISO-8859-2). Dzięki temu nie powinno być żądnych problemów z obsługą polskich znaków diakrytycznych.

AnoMail - Baza danych w formacie Excel CSV

Generator seryjnych kodów QR

Dostęp do ustawień generatora seryjnych kodów QR jest także możliwy po naciśnięciu w głównym oknie programu AnoMail przycisku Ustawiania. Następnie należy wybrać funkcję Generator seryjnych kodów QR. Funkcja widoczna na poniższym rysunku, pozwala ustalić parametry indywidualnych fotokodów, które będą tworzone na żywo w trakcie wysyłki.

W przypadku tworzenia dynamicznych kodów QR, każdy odbiorca otrzymuje indywidualny kod QR z numerem kuponu rabatowego, indywidualnym linkiem lub danymi dostępowymi np. do