Dynamiczne kody QR

zmienne fotokody kreskowe

Dynamiczne kody qr (QUICK CODE)

Program AnoMail obsługuje dynamiczne kody qr czyli każdy odbiorca wiadomości e-mail może otrzymać spersonalizowany fotokod QR zawierający unikalne dane. Dynamiczny kod QR może zawierać indywidualny kod rabatowy, unikalny link do strony internetowej, hasło dostępu do zamkniętej części serwisu itp. Możliwości zastosowania zmiennych fotokodów są bardzo duże.

Kody QR znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Można je spotkać na produktach, przesyłkach pocztowych lub plakatach reklamujących wydarzenia. Przy czym większość firm korzysta tylko ze statycznych kodów QR czyli takich samych dla wszystkich. AnoMail pozwoli zwiększyć możliwości wykorzystania kodów kreskowych o personalizację danych znajdujących się na kodach QR. Każdy odbiorca otrzyma zindywidualizowany kod qr zawierający dowolne dane, które chcecie Państwo zakodować na obrazku.

Zmienne kody QR mogą być wykorzystywana do przedstawiania informacji handlowych, które pojawią się dopiero po zeskanowaniu kodu QR lub pozyskiwania zgód marketingowych poprzez SMS. W tym drugim przypadku wysyła się do klienta wiadomość z kodem QR, w którym „umieszczona” jest wiadomość. 

Klient skanuje kod QR i w jego telefonie pojawia się gotowy do wysłania SMS, z ustaloną przez Państwa treścią np. Proszę o kontakt w celu przedstawienia oferty XYZ. Każdy z odbiorców może mieć indywidualną treść SMS i numer na który ma być wysłany. Więcej na ten temat można dowiedzieć się oglądając poniższy film.

Odtwórz film na temat Dynamiczne kody kreskowe QR

Gdzie w programie AnoMail jest funkcja do generowania dynamicznych kodów QR?

Dynamiczne kody QR wstawia się w AnoMail przechodząc do edycji wiadomości e-mail w formacie graficznym. Następnie naciska przycisk Grafika i wybiera funkcję Wstaw zmienny kod kreskowy QR. Na poniższym rysunku pokazano menu z funkcją generatora zmiennych kodów QR. W tym przypadku każdy z odbiorców otrzymuje kod QR z numerem biletu na koncert.

Generowanie dynamicznych kodów QR

Żeby można było generować spersonalizowane kody QR, wcześniej należy wczytać do programu bazę kontaktową na podstawie, której mają być tworzone zmienne kody kreskowe. W jednym z pól (kolumn) powinny się znaleźć dane na podstawie których ma być wygenerowany kod. Może to być np. kolumna #RBT# zawierająca kod rabatowy lub dowolna inna kolumna np. #LNK# czyli unikalny link do strony internetowej z ofertą dla konkretnego klienta.

Patrz: Generowanie płatności QR

Potrzebna baza danych z polami personalizacji

Bazę adresową z polami personalizacji wczytuje się do Edytora kontaktów programu AnoMail klikając ikonę Odbiorcy/Kontakty. Następnie wybiera się funkcję Edycja bazy w edytorze kontaktów. Wyświetli się okno edytora kontaktów w którym można tworzyć bazę od podstaw lub wczytać z innego programu np. Microsoft Excel.

Parametryzacja dynamicznych kodów qr

Wybierz komendę do wykonania po zeskanowaniu dynamicznego kodu qr

Na powyższym rysunku pokazano okno generatora dynamicznych kodów QR. W tym oknie, w pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijalnej komendę np.  http://, mailto: lub smsto:. W przypadku użycia komendy „http”, po zeskanowaniu kodu odbiorca listu będzie mógł zobaczyć w telefonie indywidualną stronę internetową np. z ofertą.

W przypadku użycia polecenia „mailto” zostanie utworzony nowy mail i wysłany do Państwa ze wstępnie ustawionym tematem i treścią zawierającą np. numer klienta. Z kolei użycie komendy „SMS” pozwoli wysłać z telefonu klienta SMS, na podany przez Państwa numer. Tę komendę można wykorzystać do pozyskiwania zgód na wysyłanie ofert poprzez SMS.

Przyk