Wysyłka terminowa AnoMail

wysyłka odroczona

Wysyłka terminowa w programie AnoMail

Wysyłka terminowa AnoMail zwana wysyłką odroczona pozwala ustalić w programie termin kiedy ma rozpocząć się wysyłka masowej korespondencji. Na przykład ustawiamy środa godz 19:00. Program AnoMail będzie czekał na dany termin i dopiero po jego nadejściu rozpocznie masową wysyłkę.

Funkcja wysyłka terminowa pozwala zaplanować wysyłkę o określonej godzinie np. o 5 rano. Funkcja ta dostępna jest po naciśnięciu przycisku Wyślij… a następnie wybraniu opcji List do wszystkich odbiorców… Program pozwala ustawić datę oraz godzinę rozpoczęcia wysyłki. Z racji tego, że AnoMail jest oprogramowaniem typu desktop czyli instalowanym w komputerze użytkownika lub na serwerze Windows to komputer z programem musi być cały czas włączony jeśli chcecie Państwo zrealizować wysyłkę.

Oczywiście przed skorzystaniem z tej funkcji trzeba sprawdzić podgląd wiadomości aby upewnić się że nie ma literówek lub innych błędów. Warto też upewnić się czy wczytano do programu odpowiednią listę wysyłkową.

Kiedy stosujemy wysyłkę terminową?

Wielokrotnie zdarza się, że musimy wysłać dużą ilość korespondencji seryjnej np. 45 tys. listów po 100 KB każdy. W związku z tym wysyłanie tylu wiadomości na niektórych serwerach może potrwać nawet kilka godzin. Dlatego najlepiej zaplanować wysyłkę w godzinach nocnych, kiedy obciążenie serwerów pocztowych jest minimalne. Niektórzy użytkownicy używają tej funkcji aby zaplanować wysyłkę w godzinach rannych zanim przyjdą do pracy.

Gdzie znajduje się moduł wysyłki odroczonej?

Moduł wysyłki terminowej dostępny jest po naciśnięciu w głównym oknie programu AnoMail przycisku Wyślij -> List do wszystkich osób -> Ustal termin wysyłki lub Ustawienia -> Terminu wysyłki. Okno ustalania terminu wysyłki przedstawiono na powyższym rysunku.

Wysyłka odroczona - Wyślij pocztę w innym terminie

Po ustaleniu terminu wysyłki program może zostać zminimalizowany do obszaru powiadamiania systemu Windows (ikona widoczna obok zegara Windows) i będzie oczekiwał na nadejście czasu rozpoczęcia wysyłania poczty. Od tej pory program AnoMail nie będzie wymagał naszej ingerencji. Wysyłkę odroczoną można ustawić na dowolny termin. Pamiętaj tylko aby komputer był włączony gdyż AnoMail musi działać w Twoim komputerze aby mógł rozpocząć wysyłkę. Ponadto komputer  musi mieć dostęp do internetu i nie może przejść w tryb uśpienia lub hibernacji.

W razie konieczności użytkownik może zaznaczyć funkcję Wyłącz komputer po zakończeniu. Funkcja ta przydaje się wtedy, gdy np. zostawiamy komputer włączony na noc i wychodzimy z firmy. Po zakończeniu wysyłki AnoMail, zapisze raport w Archiwum korespondencji i wyłączy komputer.

Po ponownym uruchomieniu komputera możemy zapoznać się z wynikami wysyłki i ewentualnie ponowić wysyłanie korespondencji do odbiorców, których adresy zostały odrzucone. W tym celu należy przejść do Archiwum korespondencji i ustawić się prawym klawiszem myszki na ostatnim liście.

Wyłącz tryb uśpienia lub hibernację komputera

Jeżeli zostawiacie Państwo komputer na noc z ustawionym terminem wysyłki to należy zablokować wygaszacze ekranu, automatyczne wylogowanie użytkownika, hibernację oraz uśpienie systemu itp. Bardzo ważne jest także dodanie programu AnoMail (plik anomail.exe) do wyjątków w programie antywirusowym (lub nawet wyłączenie antywirusa) gdyż w przeciwnym wypadku praca modułu wysyłki terminowej może być zakłócona lub niemożliwa.

Czy da się wysłać pocztę automatycznie po weekendzie?

Chciałbym w piątek przed wyjściem z pracy przygotować całą wysyłkę i ustawić aby AnoMail samodzielnie rozpoczął mailing w poniedziałek przed moim przyjściem do pracy. Natomiast nie chcę zostawiać włączonego komputera przez kilka dni. Czy można jakoś zmusić program AnoMail aby po włączeniu mojego komputera w poniedziałek rano sam zaczął wysyłać pocztę?

Pośrednio jest taka możliwość. W piątek ustawia Pan wszystkie parametry wysyłki w AnoMail w tym termin rozpoczęcia np. poniedziałek, godz. 8 rano. Następnie w komputerze włącza Pan hibernacje systemu Windows. W BIOSie komputera ustawia Pan automatyczne włączenie komputera (funkcja Wake Up Data-Time) w poniedziałek o godz.: 5:58. W momencie, gdy system Windows wznowi pracę wychodząc z trybu hibernacji, AnoMail powinien rozpocząć zaplanowaną wysyłkę. W razie konieczności w ustawieniach wysyłki terminowej AnoMail można ustawić aby wyłączył komputer po zakończeniu wysyłania poczty. Dodatkowo może być konieczne włączenie w systemie Windows automatycznego logowania na konto, na którym został uruchomiony uprzednio AnoMail. Ewentualnie poprosić współpracownika, który przychodzi pierwszy do pracy o włączenie komputera na którym ma działać AnoMail.

Artykuły dot. wysyłania mailingu do firm: